Barents Business Network – muligheter for samarbeid på tvers av grenser!

Samarbeid og tilgjengelighet var tematikken da norske, finske og russiske reiselivsaktører møttes på konferanse i Inari i slutten av forrige uke. Sør-Varanger Utvikling og Barentssekreteriatet så dette som en gylden mulighet for kick-off av Barents Business Network, og samlet i overkant av tjue norske og russiske reiselivsaktører, for å reise sammen til Inari.

 
Tidligere i høst opprettet Sør-Varanger Utvikling og Barentssekretariatet det nye programmet Barents Business Network med et ønske om å styrke samarbeidet mellom reiselivsaktører på tvers av landegrensene. Første samling var på reiselivskonferanse i Inari, der det overordnede temaet var nettopp det vi ønsket å skape, nemlig samarbeid.
 
Konferansen hadde et stramt program med representanter fra både Norge, Finland og Russland, etterfulgt av workshop og nettverksmiddag. Dette ga gode muligheter for å knytte nye bekjentskaper og etablere samarbeidsavtaler på tvers av grenser.

 
Jenny M. Spring fra Barentssekreteriatet holdt et engasjerende innlegg om mulighetene for grenseoverskridende samarbeid i reiselivsnæringen, og fikk i tillegg presentert ideen om Barents Business Network:
 

  • For å kunne utnytte fordelen ved vår beliggenhet, er vi avhengig av å samarbeide på tvers av grensene i Barentsregionen. Samarbeid er flott, det er vi alle enige om. Spørsmålet er hva vi kan gjøre og hvordan? – Sammen. Dette er et spørsmål vi har forsøkt å besvare i Inari, sammen med våre kolleger fra Nord-Finland og Nord-Vest Russland, forteller Spring.

 
Spring nevner også at det var en stor andel unge og nyetablerte deltakere tilstede, i tillegg til de godt etablerte aktørene, som er viktig for videre utvikling av reiselivsnæringen i Barentsregionen. Mikael Arvola ved Neiden Hotell og Alexander Sezemov i Art Safari var to av aktørene som valgte å reise gjennom Barents Business Network, som begge er forholdsvis nye aktører i reiselivsnæringen. Begge to var svært fornøyd med konferansen:
 

  • Reiseliv er en bærekraftig næring, og vi ser en utvikling, også i Murmansk. Jeg har i løpet av konferansen møtt mange interessante mennesker som kan være potensielle samarbeidspartnere, forteller Arvola.

Alexander Sezemov (f.v) og Mikael Arvola er fornøyd med konferansen, og deltar gjerne på flere arrangementer med Barents Business Network.

 
Spring forteller at fjoråret var et godt år for reiselivsnæringen i Norge, med stadig flere besøkende og vekst i verdiskapningen:
 

  • Dette betyr at reiselivsnæringen er en viktig bidragsyter for å sikre arbeidsplasser for fremtiden. I Finnmark og spesielt i Varangerområdet har vi et enormt potensiale for å utvikle reiselivsnæringen og skape nye arbeidsplasser. For at vi skal lykkes med å skape flere arbeidsplasser, må vi i større grad utveksle kompetanse og samarbeide med våre naboer i øst og vest.

 
Barents Business Network skal være et forum som gir muligheter for å utveksle kompetanse og økt samarbeid i grenseområdene mellom Norge, Finland og Russland. Marie Jakola, prosjektkoordinator i Sør-Varanger Utvikling, meddeler at det enda ikke er helt avklart hva som blir neste steg i programmet, men at det skal jobbes videre med prosjektet:
 
Nå skal vi først og fremst jobbe med tilbakemeldingene vi har fått og kartlegge hva som er interessant for næringen. Det er viktig at vi lager et opplegg som treffer næringens interesse og som gir aktørene et utbytte, sier Jakola.

Deler av Barents Business Network.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet