Flere utdanningsmuligheter kan bidra til utvikling i Øst-Finnmark

Under utdanningsseminar i Kirkenes denne uken, diskuterte UiT og Nord Universitet hvordan flere utdanningstilbud kan hjelpe utviklingen av Øst-Finnmark.

 
Mandag arrangerte Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes Næringshage og Center for High North Logistics Utdanningsseminar i Kirkenes, hvor de oppmøtte diskutere hvordan man skal kunne etablere flere utdanningsmuligheter i regionen. Til stedet var det foredragsholdere fra UiT, Nord Universitet, Fylkeskommunen, Politiet, NHO og Forskningsrådet.
 
Universitetene
 
Norges to nordligste universitet, UiT og Nord, uttrykket ønske om å se på mulighetene for å  utvide utdanningsmuligheter i Øst-Finnmark, med mål om å sette fart på utvikling av regionen. Begge institusjonene var enige om at gode utdanningstilbud kan skape positive ringvirkninger som for eksempel bolyst, innovasjon og høyere kompetanse.
 
Fylkeskommunen
 
Johnny Ingebrigtsen fra Fylkesråd for kompetanse, sa at han vil ta med seg det som ble diskutert på seminaret inn i reformen for sammenslåing av Troms og Finnmark. Han var også svært positiv til arrangementet og påpekte at dette var et viktig steg i rett retning.
 
Jobben videre
 
Representantene fra universitetene refererte til samarbeidsavtalen mellom de to institusjonene, som ble undertegnet tidligere i år, og begge ytret ønske om å jobbe videre sammen for å etablere flere studieløp i regionen.
 
Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, håper å få på plass nye utdanningsløp allerede høsten 2018.
 
– “Dette seminaret er en god start på prosessen. Nå må vi bare se hva som må gjøres for å dra den videre, sier han. Formålet med seminaret var nettopp å se på hvor vi skal starte, og tilbakemeldingene fra universitetene var klare på at vi må bestemme oss for noe. Det er mange valg, og alle valgene vil medføre noen konsekvenser. Stemningen på seminaret var god, og begge universitetene viste til at Kirkenes er et interessant sted og at de har tilstedeværelse her som de finner naturlig å videreutvikle over tid.
 
– Nå må vi bare gå i dialog med aktørene og se på hvilke konkrete tiltak som faktisk er mulig. Det er viktig at eventuelle studier er tilpasset den næringsutviklingen vi ser og kan forvente i regionen. Dessuten må vi sammen finne ut hva som faktisk kreves for å komme i gang, fortsette han.
 
– Politimesteren påpekte nødvendigheten av god situasjonsforståelse og beredskapskompetanse i vår region. Dette var betimelig, gitt at fire av foredragsholderne ble rammet og ikke kunne lande i Kirkenes på grunn av tåka.  Derfor ønsker jeg å takke alle bidragsyterne, og spesielt til Unni Sildnes fra UiT som tok innlegget på sparket. Vi takker også de som gjerne ønsket å bidra, men endte med å bruke en lang dag på bussen på vei fra Alta” – avslutter han.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet