Skolene i Sør-Varanger satser på digitalisering

Barne- og ungdomsskolene i Sør-Varanger skal ha større fokus på grunnleggende og avansert digital kompetanse.

 
Digitaliseringsstrategi
Regjeringen presenterte i høst en ny digitaliseringsstrategi for skoleverket. Denne har Sør-Varanger kommune tatt tak i, og skal nå iverksette tiltak for å gi bedre digital kompetanse til både lærere og elever.
 
– Det er flott at Regjeringen vil satse på digital kompetanse i skolen – det vil vi også, sier Arnulf Ingerøyen, Kommunalsjef for oppvekst i Sør-Varanger. I samsvar med Regjeringens digitaliseringsstrategi skal vi ha fokus på koding og avansert digital kompetanse, samt de grunnleggende digitale ferdighetene til både elever, lærere og administrasjon, fortsetter han.
 
Nye PC’er til 8. klasse
Rektor ved Kirkenes ungdomsskole, Michael Berstad, mener barn og unge er flinke med digitale verktøy til personlig bruk, som f.eks. sosiale medier og diverse applikasjoner, men at det er forbedringspotensiale innen grunnleggende digital kompetanse som benyttes i yrkeslivet.
 
– I budsjettet for 2018 er det foreslått at man starter satsingen på digitaliseringen i skolen ved at alle som går i 8. klasse får nå hver sin nye PC. Det tror jeg kan hjelpe dem med å utvikle nye ferdigheter innenfor IKT, sier rektoren. Vi ser at mange elever bruker nettbrett og smarttelefon uten problemer, men har liten erfaring med PC. Det må vi gjøre dem bedre på, slik at de kan være best mulig rustet til å fungere i arbeidslivet.
 
Kompetente lærere
Frode Buarø, rektor ved Sandnes skole, er også veldig fornøyd med de nye planene for digitalisering av skolesektoren. Hans elever har allerede fått bryne seg på koding gjennom programmet «Lær kidsa koding». Han mener dessuten at det er viktig at lærere og administrasjon i skolene har rett kompetanse for dette.
 
– Lærere må først og fremst selv inneha den kompetansen de skal lære bort, så må de ha verktøy for å lære bort det de kan, sier han.
 
Kommunalsjefen for oppvekst bekrefter at lærere skal få tilbud om videreutdanning og kurs.
 
Operativt Lederskapsprogram
Både Arnulf Ingerøyen, Michael Berstad, Frode Buarø og Torgeir Skogan er deltakere på Sør-Varanger Utvikling sitt Operativt Lederskapsprogram. De mener programmet er relevant i forhold til den nye digitaliseringsstrategien.
 
– Deler av Operativt Lederskapsprogram handler om digitalisering, så vi får mye gode innspill der fra, sier Berstad. Kurset er en flott møteplass for å diskutere og lære av hva andre har gjort eller gjør, så det tar vi med oss, legger han til.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet