Prosjekt

LUXus – Et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt

Prosjekteier

Gamnes & Bror AS

Kontaktperson

Vegard Gamnes
vegard@gamnes.no

Prosjektperiode

1. september 2017 – 30. april 2018

Mål

Prosjektet bidrar til «økt verdiskapning i grenseområdet Norge-RusslandFinland» og «etablererkultur og attraktivitet», og utløser to nye arbeidsplasser.

Vedtak

Opptil kr 74.500 innvilges til forprosjektet

LUXus er et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt.

Beskrivelse fra søker

LUXus er et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt. Dagens fremgangsmåte for å utføre lysmålinger er både tungvint og tidkrevende. Vi vil se på mulighetene for å forbedre og effektivisere denne prosessen. Gamnes & Bror AS ble etablert for å kunne tilby kompetanse og erfaring innen IT- og teknologi-tjenester. Vi vil utnytte egen kunnskap, drivkraft og innovasjon i dette prosjektet. I tillegg vil vi samarbeide og innhente ekspertise fra eksterne aktører som har bred erfaring og kunnskap innen området.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet