Sykefraværsseminar: – Her er det mye engasjement

Torsdag arrangerte Sør-Varanger Utvikling sykefraværsseminar med lege Hill Øien.
 
Sykefraværet i Finnmark har vært en het potet i media den siste tiden; iFinnmark presenterte nylig en oversikt over hvilke kommuner som har mest og minst fravær. SVU har tatt stafettpinnen videre å arrangerte et halvdags sykefraværsseminar som skal hjelpe privat og offentlig sektor med å lage mål og tiltak for fravær.
 
– Sykefravær er såklart en sammensatt problematikk med mange hensyn å ta, men det er ikke til å stikke under en stol at høyt sykefravær hverken er positivt for arbeidstaker, arbeidsgiver, organisasjoner eller samfunnet, sier Marie Jakola, prosjektkoordinator i Sør-Varanger Utvikling.
 
I følge målingene som er gjort av iFinnmark, har Sør-Varanger kommune 5,6 % sykefravær, et tall Jakola mener ikke er dårlig, men har forbedringspotensial.
 
– Berlevåg har 3,3% fravær. Det er et tall vi også kan oppnå – om ikke bedre! Og det er blant annet derfor vi har initiert dette seminaret, for å informere og hjelpe de som trenger mer aktive tiltak for å forebygge og/eller få ned sykefraværet i sin organisasjon, forklarer hun. Sykefraværsproblematikken kan sees både i enkelttilfeller og som en helhet: Langtidssykemelding er tungt for den enkelte person, og i tillegg koster det Sør-Varanger over 40 millioner kroner (grovt overslag) i året – så her er det mye å vinne på forbedret håndtering.
 
Lederen for sykefraværsseminaret, Hill Øien, er lege, spesialist i arbeidsmedisin og har en doktorgrad i konflikthåndtering, og hun sier akkurat det samme som Jakola.
 
– Jeg har jobbet innen dette feltet i mange år, og det jeg ser er at både arbeidstaker, arbeidsgiver, organisasjoner og ikke minst samfunnet  er tjent med å få ned sykefraværet. Arbeidstaker har blant annet større inntjeningsmuligheter og får ofte bedre helse av å jobbe.
 
Bruker foreldet regelverk
I følge Øien er det mange som ennå forholder seg til det gamle regelverket hvor leger var første og eneste instans i sykemeldingsprosessen.
 
– Før var det lege som bestemt hvor lenge en person skal være sykemeldt, slik er det ikke nå lengre. I dag har lege en rådgivende rolle. Det nye regelverket er et kjempeflott verktøy for å både forebygge og håndtere fravær, og om alle parter setter seg inn i og bruker dette regelverket vil det få mange positive effekter, sier hun og råder alle til å benytte seg av dette.
 
Roser Kirkenes
Øien har jobbet med sykefraværshåndtering i Kirkenes tidligere, og hun er veldig positivt til det engasjementet som innbyggerne viser.
 
– Her er det mye engasjement for å bli bedre! Under seminaret har deltakerne vært aktive med både spørsmål og kommentarer, så det virker som om temaet er aktuelt for de 30 påmeldte. Jeg har også jobbet mye med kommunen, og er veldig imponert over arbeidet som allerede er gjort – spesielt i barnehagene, som har fått ned 36% av sykefraværet, sier hun.
 
3 deler
Torsdagens seminar var første av 3 seminar som skal gå utover i 2018.
 
– På disse seminarene vil deltakerne få en god blanding av forelesninger, diskusjon i grupper og tid til å formulere mål og tiltak for den enkelte organisasjon, forteller Jakola. Vi håper at dette kan bidra til å redusere sykefraværet og øke produktiviteten i kommunen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet