Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) søker prosjektleder for «Arctic Smart Cities 2020»

Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) søker:

Prosjektleder for «Arctic Smart Cities 2020»

Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) søker en som ønsker å bidra til lokal og regional utvikling gjennom stillingen «Prosjektleder for Arctic Smart Cities 2020».
SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger kommune i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år, fra juli 2016 til juli 2022, og opererer med årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret. Les mer på www.kirkenes.no
 
Vi søker en person med sterke faglige kvalifikasjoner som ønsker å være med å bidra til å utvikle Sør-Varanger via satsningen «næringsomstilling møter samfunnsomstilling» med det 2-årige forprosjektet «Arctic Smart Cities 2020». Stillingen krever en bred kunnskap og interesse for teknologi og brukeropplevelser, samt sterke kommunikasjon- og formidlingsevner. Du vil få en viktig jobb med å bidra til det kollektive løftet for å nå våre framtidige mål. Stillingen gir grunnlag for svært gode muligheter for karriereutvikling og faglig påfyll for den rette kandidaten.
 
Stillingen vil inneholde følgende arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
 
Lede, utvikle og koordinere prosjektet «Arctic Smart Cities 2020», og derav bidra til å påvirke den digitale samfunnsutviklingen i vår region.
 

 • Skape en næringsklynge i Sør-Varanger som har som hovedvirksomhet å tilby og/eller understøtte digital nærings- og samfunnsutvikling.
 • Skape en næringsklynge i Sør-Varanger som aktivt samhandler og samarbeider internasjonalt (fortrinnsvis med Russland og Finland).
 • Sikre utvikling og vekst i næringslivet i Øst-Finnmark gjennom kunnskapsbaserte digitale strategier og kompetanseløft.
 • Sikre utviklings og vekst i næringslivet lokalt igjennom ulike samhandlingsmodeller.
 • Bidra til at SVU utøver god forvaltningsskikk, og utøver rutiner og retningslinjer i henhold til lover og regler.
 • Bistå ledelse og styret med å koordinere funksjoner og oppgaver etter SVUs dynamiske behov.
 • Bidra til å utvikle og kommunisere SVUs merkevare.
 • Koordinere og bidra til at SVUs prosjektportefølje blir forvaltet og ivaretatt.
 • Oppsøkende og oppfølgende virksomhet inn mot relevante bedrifter og institusjoner.
 • Være proaktiv og bidra til at SVU når sine overordnede mål.
 • Bistå til å fange opp og utvikle nye prosjekter igjennom aktivt og oppsøkende arbeid.

 
Krav til deg som søker:
Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå fra teknologiske/digitale/økonomiske fag.
 

 • Evne til å lære og å jobbe selvstendig.
 • God og bred forståelse for teknologi og brukeropplevelser.
 • Evne til å jobbe systematisk, planmessig, analytisk og gjennomføringsorientert.
 • Gode involverings-, samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Forståelse av både næringsliv- og offentlige prosesser.
 • Et genuint ønske om å bidra til å utvikle lokalmiljø og region.

 
Vi ønsker gjerne at nyutdannede søkere tar kontakt, og vi tilbyr en spennende mulighet til å være med å utvikle vår region og bidra inn i relevante prosjekter. SVU vil tilby betingelser basert på aktuelle kvalifikasjoner.
 
En eventuell ansettelse vil skje så raskt som mulig, og det er et klart ønske om hurtig tiltredelse, dersom vi finner den rette kandidat.
 
Søknad og CV sendes til daglig leder Kenneth Stålsett på e-post Kenneth@svu.as og merkes «Prosjektleder for Arctic Smart Cities 2020».
 
Søknadsfrist 31. desember. Vi vil behandle søknader forløpende.
 

Om forprosjektet “Arctic Smart Cities”:

 
Vil du vite mer om forstudie som ledet opp til “Arctic Smart Cities 2020”? Da kan du lese mer om dette på disse linkene:

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet