Kirkenes i GQ Italia: "Ruten til skatten"

GQ Italia skriver om Kirkenes i sin November utgave. Her kan du få en kort oversettelse fra artikkelen.

 

Artikkelen starter med en innledende tekst på hvordan kongekrabben har bevegd seg fra russiske farvann inn til Kirkenes trange og dype og kalde fjorder. Videre beskriver de økonomien bak kongekrabben og eksportmarkedet per dags dato. Avsnittet rundes av med en poengtering om at verdens islager smelter og at 2017 var den varmeste året siden 1980.

 

I neste avsnitt diskuteres det at overnevnte miljøforandringene gjør Finnmark til en perle i henhold til eksport av varer, men også bygging av infrastruktur. Denne veksten vises allerede gjennom at regionen har den største veksten i verden på minst 11% per år. Det gjøres et poeng ut av at Kirkenes har størst ressurs i forhold til geografisk plassering i området. Kirkenes ble bombet sønder og sammen under krigen, men er velkjent blant investorer som ser til det arktiske markedet. Isen smelter, og historien vil utvikle seg til at Kirkenes blir den arktiske Rotterdam. Kirkenes vil være en hub for energiutvikling, distribusjon og GEO-strategisk i den globale økonomien. Den kinesiske transportministeren har uttalt at Kirkenes er den vestlige byen som sjø-messig er nærmest Kina.

 

«Den blå veien» er sammenliknet med «silkeveien», og området er å sees på som vårt store kjøleskap sier Kina. Operasjonen heter «den store drage». Ruten vil redusere transportvei med 40% sammenliknet med den ruten som benyttes oftest nå. Argumenter som mindre miljøutslipp og færre pirater brukes.

 

Deretter er det snakk om begrensningene ved å etablere «den blå ruten». Isen som stopper ruten i flere måneder (selv om det er et argument at miljøendringer gjør at farvannet er mindre og mindre isfast). Det skrives om store bølger og vanskelig klima/geografi, der båtene må kunne bryte seg gjennom is. Det noteres også at det er gode handelsforbindelser mellom Kina og Russland.

 

Videre er det en del om hvilke metoder Henriksen Shipping utvikler for å muliggjøre en etablering av «den blå ruten». 20% av all shipping fra Kina kan gå gjennom den arktiske ruten innen ti år. Vi snakker om 100 millioner dollar.

 

Russland har 12 havner på ruten, hvorav 6 er konstruert de siste seks årene. Sovcomflot har 15 flåter som kan navigerer i disse farvannene – også på vinteren. Artikkelen viser til et eksempel der en av disse båtene tok ruten fra Kirkenes til sør Korea på 19 dager, sammenliknet med 35 over Suezkanalen. Deretter viser de til at Norge er – uavhengig Russland – den store kjernen til økonomisk suksess på grunnlag av infrastruktur. Her har Kirkenes terminaler, flyplass, lagerplass etc. Nye moloer som er tilpasset den nye arktiske flåten er i utvikling. Her skrives det om oljeutvinning og kullforekomster i nord, der de poengterer at Norge ikke er interessert i utvinnelse av disse forekomstene. De skriver videre om Norge som «Den nordlige emirat», og der landet ikke ønsker å investere for mye i frykt for inflasjon. Kirkenes oppnår 70% av all investeringer fra utlandet og gjennom private bedrifter. Blant annet er tog-passasjen som har kommet inn under Finlands velsignelse. Kenneth Stålsett siteres i forbindelse med dette.

 

– 500 km med togbane mellom Kirkenes og Rovaniemi som knytter oss til resten av kontinentet. Samt hvorpå fiberkabel planlegges fra nord helt ned til Japan. Det er nødvendig for å opprettholde og raskt utvikle den arktiske ruten, men også forsterke den digitale forbindelsen mellom kontinentene.

 

Den siste setningen går på kabeltrekningen fra England til Japan gjennom Canadisk farvann.

 
 
 
 
 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet