Historisk samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger og Kina

Sør-Varanger kommune og byen Harbin i nordøst-Kina skrev i dag under en historisk samarbeidsavtale. Samtidig som avtalen ble underskrevet fikk NIBO gladmeldingen om at deres kinesiske samarbeidspartner CAAS har bevilget omlag 4 millioner kroner til forskningssamarbeid med utgangspunkt i NIBO Svanhovd.

Den historiske avtalen ble signert av ordfører Rune Rafaelsen, Sør-Varanger kommune, og ordfører Wang Yanmin i Harbin. Samarbeidsavtalen bidrar til utvikling av prosjekter og aktiviteter som er relevante for begge parter, da spesielt turisme, landbruk, handel, kultur og aktuelle industriprosjekter. Avtalen er starten på et langsiktig samarbeid, der positive resultater og vil bidra til å løfte satsningen ytterligere. Målet er at Kirkenes og Harbin blir søsterbyer.
 
Samtidig som samarbeidsavtalen ble underskrevet fikk NIBIOs kommunikasjonsdirektør Ragnar Våga Pedersen de fantastiske nyhetene om at deres samarbeidspartner har bevilget om lag 4 millioner kroner spesielt rettet mot forskningssamarbeid i nord, med utgangspunkt i en planlagt etablering av et norsk-kinesisk forskningssamarbeid på Svanhovd. Dette er et resultat av et langsiktig målrettet arbeid som har foregått i om lag 10 år. Ragnar fremhever at dette blir som en ny start for NIBIO-Svanhovd, hvor han selv har jobbet i lengre tid.
 
– Dette er bare starten, og vil gi oss unike muligheter for videreutvikling, avtalen mellom Sør-Varanger og Harbin er derfor en svært viktig del av vår spennende framtid, sier han.
 
Rafaelsen har jobbet med forberedelsene til samarbeidsavtalen i om lag et år, og framhever at den politiske forankringen er særdeles viktig for å lykkes med Kina. Han poengterer at relasjonsbygging tar tid, men med systematisk tilnærming får en gode resultater.
 
– Dette er en historisk og viktig avtale, og gir et solid grunnlag for videre utvikling av Norges mest spennende kommune! De gledelige nyhetene om satsningene på Svanhovd viser at vi er på rett vei!
 
Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, ser store muligheter gjennom denne avtalen. Basert på møtene i Kina er det allerede dialog med aktører for å videreutvikle turistsatsningen som gjøres i Sør-Varanger. Avtalen vil bidra til å styrke det gode arbeidet våre lokale og regionale aktører gjør, og legger til rette for videre utvikling av vår lokale turistindustri. Han fremhever at avtalen vil komme mange aktører til gode, og kunne bidra til at økt sysselsetning i hele vår region.
 
– Kineserne er klare på at vi kan spille på ulike fortrinn og ressurser, og samarbeide regionalt for enda større aktivitet. Slik kan vi tilrettelegge for at turistene bruker hele vår region, sier han.
 
Både Rafaelsen og Stålsett er tydelig på at videreutviklingen av avtalen vil være positiv for jernbaneprosjektet og fiberkabelarbeidet som foregår.
 

Fakta om Harbin:

 

  • Harbin er hovedstaden i provinsen Heilongjiangi det nordøstlige Kina.
  • Befolkning: 10 635 971 (2010)
  • Harbin er en av Kinasvakreste byer. Den er kjent for sin russiskpåvirkede arkitektur og har fått tilnavnet «Orientens Moskva»
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet