Oppstart forprosjekt Designregion Barents

Forprosjektet Designregion Barents har påbegynt arbeidet med å tilrettelegge for morgendagens næringsliv i Sør-Varanger. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage og Tivoli North. Prosjektet er finansiert av Sør-Varanger Utvikling og Finnmark Fylkeskommune.

 
Sør-Varangersamfunnet er i omstilling, og arbeids- og næringslivet er i endring. Ny kompetanse skal tilføres kommunen gjennom forprosjektet Designregion Barents (DRB).
 
Nyutdannede Oda Camilla Rykkje har blitt ansatt i Kirkenes Næringshage som prosjektleder for Designregion Barents.
 
– Målet med Designregion Barents er å utvikle verktøy som skal skape grunnlaget for nye arbeidsplasser og stimulere det eksiterende næringslivet. Gjennom målrettet arbeid mot flere aktører og grupper i samfunnet skal vi tilrettelegge for næringsutvikling i Sør-Varanger, sier Rykkje.
 
Hun startet jobben som prosjektleder den 5. januar, og har fått en stor oppgave å gripe tak i. For å videreutvikle lokalt næringsliv må det stimuleres til nyetablering og, ikke minst, innovasjon i eksisterende bedrifter. DRB skal utvikle verktøy for å stimulere til bedre samhandling mellom aktørene i næringslivet og mellom privat og offentlig sektor. Det skal tilrettelegges for aktivitet med barn og unge med fokus på gründerkultur og innovasjon. DRB skal også tiltrekke seg nye næringsaktører og videreutvikle tilbud til gründere i tett samarbeid med Tivoli North, Kirkenes sitt eget Coworking Space.
 
– Å påta seg en prosjektstilling som dette er et stort ansvar, forteller Rykkje. Det blir en bratt læringskurve, men det er også et utrolig givende arbeid. Sør-Varangersamfunnet har hatt et stort fokus på næringsutvikling gjennom omstillingsprosessene de siste årene. Det er mye positivt som skjer i kommunen og mange ressurspersoner som jobber hardt for morgendagens nye arbeidsplasser.  2018 og 2019 blir to spennende år.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet