Prosjekt

Etablere FoU-miljø for grønn vekst med lysstyring og energisparing

Prosjekteier

Seljeli AS

Kontaktperson

Trine Gustavsen
trineg@barel.no

Prosjektperiode

8. januar 2018 – 30. juni 2018

Mål

Potensielt opptil 5 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «nye næringer».

Vedtak

Opptil kr. 250.000,- innvilges til forstudie

FoU-miljøet vil bli et supplement til et lokalt innovasjons- og kompetansemiljø

Beskrivelse fra søker

Seljeli AS søker støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til å gjennomføre en forstudie. Målsettingen med forstudien er å avklare mulighetene for etablering av et FoU miljø i verdenstoppen basert på grønn vekst med kombinasjon av småskala landbruk, veksthus, lysteknologi og energisparing. FoU-miljøet vil bli et supplement til et lokalt innovasjons- og kompetansemiljø. Dette vil gi en ny samhandlingsarena innen innovasjon og kommersialiserbar forskning i Sør-Varanger og vil åpne for mange mulige arbeidsplasser på sikt. En søker å opprette koblinger mot kompetanse- og utdanningsmiljø nasjonalt og internasjonalt, og en søker synergier med Sør-Varanger Utvikling AS sine tiltak innen innovasjon og kompetanse. Seljeli AS forventer at det er store muligheter for en ny teknologiutviklingsarena lokalt som gir nye produkter i beslektede eller nye markedsnisjer. Dette skal gi ringvirkninger i form av nye FoU koblinger mot norske og utenlandske aktører. FoU skal være rettet med kommersielt fokus. Dette gir grunnlag for kommersialisering av produkter og tjenester. Resultatet av dette er tilgang til nye investeringsnettverk, ny kapital i lokale næringsstrukturer, og etablering av nye kompetansearbeidsplasser. Seljeli AS er etablert 30.05.2017, og er i dag eiet 100 % av Barel AS. Selskapet har kjøpt et nedlagt gårdsbruk på 300 dekar i Pasvikdalen i Sør-Varanger. En har fått nødvendigetillatelser fra Sør-Varanger Kommune for å starte drift på gården. Dette er gitt under forutsetning av at gårdsdriften skal utvikles til en FoU arena basert på grønn vekst med kombinasjon av småskala landbruk, veksthus, lysteknologi og energisparing.

Mer om Seljeli AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet