Prosjekt

Kirkenes internasjonale nyheter. Lokal journalistikk rettet mot et kinesisk marked

Prosjekteier

The Independent Barents Observer

Kontaktperson

Atle Staalesen
atle@thebarentsobserver.com

Prosjektperiode

1. mars 2018 – 28. februar 2019

Mål

Potensielt 2 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «nye næringer».

Vedtak

Opptil kr. 210.000,- innvilges til forprosjektet.

Prosjektet vil styrke Barents Observer som en Kirkenes-basert internasjonal nyhetsformidler og kompetansebedrift

Beskrivelse fra søker

I en tid med raskt økende internasjonal interesse for nordområdene og Arktis skal det utredes muligheten for å starte nyhetsformidling på kinesisk. I takt med at Kirkenes og Sør-Varanger styrker sitt samarbeid med kinesiske aktører, skal det ses nærmere på muligheten for å opprette en kinesisk-språklig seksjon på Barents Observer, og vurdere grunnlaget for å produsere lokale saker for et internasjonalt, deriblant kinesisk, marked. Prosjektet skal bidra til kartlegging av aktuelle markedsaktører og samarbeidspartnere, og inkluderer vurderinger av alternative kommersielle løsninger og faglige tilnærminger. Prosjektet vil styrke Barents Observer som en Kirkenes-basert internasjonal nyhetsformidler og kompetansebedrift.

Mer om The Independent Barents Observer

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet