– Kirkenes skal være et av de sterkeste kompetansemiljøene for LEAN i Nord-Norge

Prosjekteier er AS Oscar Sundquist som i samarbeid med Fiskebeck Håndtverk AS og Nordvent AS har lyktes i å komme i gang med fase 1 av felles utviklingsprosjekt i Kirkenes.

Prosjektet er kalt LEAN Kirkenes som nå gjennomføres med sin andre samling av totalt tre, den 13. og 14. februar på Scandic Kirkenes.
Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og vil være et stort løft i bransjen for samarbeider på tvers av fag/ bransje samt videre etablering av nytt og nyttig tverrfaglig samarbeid.
 
Vi har gjennom Sør-Varanger Utvikling v/ Kenneth Stålseth greid å finne sterke forelesere fra henholdsvis NTNU og Veidekke. Disse har gitt oss et meget høyt og godt produkt med sterk kompetanse på LEAN og involverende planlegging i vår bransje.
 
 
Litt om bakgrunnen for dette prosjektet:
 
Den lokale bygg- og anleggsvirksomheten i Kirkenes er påvirket av konkursen ved Sydvaranger Gruve AS. Utbygging av nytt sykehus i Kirkenes sysselsetter en rekke aktører i den lokale bygge- og anleggsbransjen. Prosjektet ferdigstilles i løpet av året, og det er da få store nye oppdrag i lokalmarkedet.
 
Det lokale markedet har de siste årene blitt mer konkurranseutsatt ved at større nasjonale aktører vinner anbud, og kommer inn i markedet. Det betyr at de lokale aktørene må tenke nytt for å styrke sin konkurransekraft. Konkurransekraften skal benyttes til å vinne oppdrag i lokalmarkedet, og vinne oppdrag i et regionalt marked i Nord-Norge.
 
Toppledelsen i AS Oscar Sundquist har gjennomført et kort introduksjonskurs i LEAN. Dette har bidratt til at man høsten 2016 har gjennomført et forprosjekt i LEAN i virksomheten med bistand fra VINN.
 
Selskapet har tatt initiativ til at den lokale bygge – og anleggsnæringen etablerer et nettverksprosjekt for LEAN. Selskapet tar rollen som prosjekteier og organisator. Visjonen er at LEAN skal bidra til å gjøre den lokale bygge- og anleggsbransjen mer konkurransedyktig, og bedre i stand til å eksportere tjenester utenfor kommunen.
AS Oscar Sundquist har etablert partnerskap med Fiskebeck Handverk AS for å gjennomføre et slikt nettverksprosjekt. Nordvent AS er også invitert inn til deltakelse i prosjektet.
 
Fiskebeck Handverk AS har i løpet av siste år ansatt Controller i virksomheten. Vedkommende sitter i ledergruppen. Han gjennomfører nettstudier via Høyskolen i Kristiania innen LEAN Sigma og Scrum. Dette er en grunnopplæring i LEAN med verktøybruk.
 
Disse to bedriftene er pilotbedrifter for å utvikle en sterk LEAN kompetanse innenfor bygg og anlegg i Kirkenes. Prosjektet vil bygge nettverk lokalt og utenfor kommunen i form av samarbeid med LEAN bedrifter, LEAN nettverk og universitetsmiljøer.
 
Et vellykket prosjekt vil mest sannsynlig medføre at man går videre med ny prosjektfase 2, og man ser for seg å kunne bygge opp et lokalt LEAN nettverk av flere bedrifter i ulike bransjer. Et viktig verktøy i denne strategien er å benytte den nye kompetansen til å etablere et Kompetansesenter i Kirkenes for LEAN. Senteret vil være eid av brukerne. Visjonen er at Kirkenes skal være et av de sterkeste kompetansemiljøene for LEAN i Nord-Norge. Partnerne AS Oscar Sundquist, Fiskebeck Handverk AS og Nordvent AS er villige til å bruke egne interne ressurser til dette.
 
Bilde: fra samling 1 – Uke 1 2018 (eid av prosjektledelsen)

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet