SVU og Barel ga presentasjon til minister

SVU og Barel presenterte sine virksomheter for kommunal og moderniseringsminister, Monica Mæland.

 
Etter sin tale under Kirkeneskonferansen besøkte kommunal og moderniseringsminister, Monica Mæland, for å høre hvordan det går med omstillingsprogrammet og næringslivet i Sør-Varanger.
 
Situasjonen
 
Ordfører Rune Rafaelsen innledet møtet med å beskrive årsaken til at Sør-Varanger er i omstilling, og om hvilke ringvirkninger nedleggelsen av Sydvaranger har hatt for kommunen.
 
– Når Sydvaranger ble lagt ned mistet kommunen 400 arbeidsplasser, det betydde at vi var nødt til å tenke nytt, sa han til den tidligere næringsministeren. Derfor er vil vi gjerne takke for den støtten og muligheten vi har fått til å starte omstillingsprogrammet Sør-Varanger Utvikling og Næringsvennlig kommune. Vi ser nå at næringslivet er langt mer optimistisk, og vi ser god vekst.
 
Sør-Varanger Utvikling
 
Daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, Kenneth Stålsett, la fram arbeidet som han, hans medarbeidere og styret har gjort siden han tiltrådde i sin stilling. Stålsett poengterte også hva han mener er den viktigste ressursen for en bærekraftig næringsutvikling i Sør-Varanger.
 
– Det vi trenger mest er kompetanse, understreket han. Når vi har bred og god kompetanse kan vi lykkes med både forvaltning og nyskapning. Til det trenger vi både videreutdanning, men vi må også skape muligheter for unge, nyutdannede mennesker. Vi trenger å få de som flytter her fra for å ta en utdannelse til å komme tilbake når de er ferdige.
 
Stålsett mener også at samarbeid på tvers av industrier er en annen viktig nøkkel til å skape godt vilkår for næring i kommunen.
 
– Jeg tror at om vi alle snakker det samme «språket» og vi kan jobbe sammen, vil vi lykkes, sa han. Vi ser allerede nå effekten flere av våre tiltak har hatt, for eksempel Operativt Lederskapsprogram, hvor lokale ledere har fått en arena for samhandling, nye erfaringer og læring.
 
Trine Gustavsen, daglig leder i Barel, som blant annet har deltatt i SVU sitt Operative Lederskapsprogram, sa til ministeren at alle kommuner burde hatt de samme tilbudene som SørVaranger Utvikling har skapt.
 
Barel
 
Geir Torbjørnsen, grunnleggeren av Barel og vert, presenterte arbeidet de har gjort og gjør i dag – både nasjonalt og internasjonalt. Han fortalte også at etter mange år som suksessfull gründer hadde han mistet litt piffen, helt til Stålsett introduserte han for den ny-oppstartede bedriften Gamnes og Bror.
 
– Dette er to unge menn med utdannelse som dataingeniører, og de har ideer for våre produkter som vi ikke har tenkt på før, sa han. Sammen med dem har vi et prosjekt som er bevilget støttet fra Sør-Varanger Utvikling. Men det som slo meg mest når vi først begynte å jobbe sammen er at de synes dette er gøy! Det ga meg ny giv.
 
Torbjørnsen ga også skryt til Stålsett for hans egen satsing på unge nyutdannede mennesker.
 
– Kenneth tørr å gi gode og unike muligheter til unge mennesker – det tror jeg er viktig.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet