Sykefraværsseminar: – vi må tørre å snakke om elefanten i rommet

Denne uken ble det arrangert oppfølgeren til sykefraværsseminar på Samfundshuset i Kirkenes.

Sør-Varanger Utvikling startet sykefraværseminar i november i fjor, hvor fokuset er på tiltak for å få ned sykefravær. Lege Hilde Øyen, som var seminarleder på første samling, mener det er viktig å holde seg oppdatert på regelverket, og at slike seminar kan bidra til at organisasjoner kan sette inn bedre mål og tiltak for å forhindre sykefravær.
 
– Før var det lege som bestemt hvor lenge en person skal være sykemeldt, slik er det ikke nå lengre. I dag har lege en rådgivende rolle. Det nye regelverket er et kjempeflott verktøy for å både forebygge og håndtere fravær, og om alle parter setter seg inn i og bruker dette regelverket vil det få mange positive effekter, sa hun i november.
 
 
På mandagens oppfølgingsseminar var det gjennomgang av dette regelverket fra NAV. I tillegg presenterte Bodil Labahå, leder på Skytterhusfjellet barnehage og Eva Johanne Johnsen, enhetsleder for barnehagene i Sør-Varanger, hvilke tiltak de har satt inn i barnehagene for å redusere fraværet med hele 36%.
 
 
Elefanten i rommet
 
 
Labahå, som har tilnærmet ingen sykefravær i sin enhet, sier at en av de viktigste tiltakene er kommunikasjon.
 
 
– Vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, sa hun til de oppmøtte. Arbeidsgivere har en plikt til å tilrettelegge arbeidshverdagen til de som trenger det, og de ansatte har plikt til å si ifra om de trenger tilrettelegging. Dette må være en kontinuerlig dialog mellom begge parter, så tilrettelegginger kan skje så raskt som mulig.
 
 
Nærværsarbeid og dialog
 
 
Labahå og Johnsen kaller tiltakene de gjør for «nærværsarbeid», som betyr at arbeidstaker ikke blir så lenge borte fra arbeidsplass at det blir vanskeligere å komme tilbake. I følge dem er det også viktig å snakke om arbeidsevne og hva som motiverer arbeidstakere til å komme på jobb.
 
– Når helsa ikke er på topp kan det være vanskelig å oppdrive motivasjon til å gjøre oppgaver vi ikke liker. Vi har derfor snakket med de ansatte om hva de liker å gjøre, hva som motiverer dem og hva som gir dem ekstra energi til å fortsette.
 
I følge Johnsen og Labahå viser deres resultater at det hjelper å ha tett samarbeid og dialog med de ansatte.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet