Operativt Lederskapsprogram: – Sunt å lære av hverandre

Linn Moberg (t.v.) og Torunn Bernhardsen (t.h.) diskuterer oppgave om krisehåndtering