Statsministeren inviterte til toppmøte i Alta

Sist fredag hadde SVU gleden av å bli invitert til statsministerens «Toppmøte for næring i nord – Næringslivets Behov for kompetent arbeidskraft».

Det var UiT Alta som stod for arrangementet som samlet om lag 60 stykker. Møtet var en del av arbeidet med regjeringens nordområdestrategi og kommende nordområdemelding. Målet var å få innspill til hvordan regjeringen kan sikre nok folk med riktig kompetanse for næringslivet i regionen i årene framover.

 

Daglig leder i SVU, Kenneth Stålsett snakker til ministrene på toppmøtet.

 

Fra SVU stilte daglig leder Kenneth Stålsett som brukte anledningen til å både snakket om det generelle behovet for flere arbeidstakere til regionen, samt etablering av flere studiesteder – da naturligvis fra et Kirkenes-perspektiv. Det er mange forhold som må ivaretas i en nordområdesatsing, blant annet at vi om få år vil mangle 25 000 arbeidstakere i nord – dette krever et samspill mellom mange aktører. Spesielt i dette perspektivet er behovet for utdanning. Utdanningsinstitusjonene viser til at 70% av de som utdanner seg i regionen blir, men da er det også viktig at disse 70% ikke bare tilfaller de allerede store studiestedene Bodø og Tromsø.

 

Ved å fokusere på nettopp utdanningstilbud som en enkeltstrategi legger en også til rette for å tiltrekke unge mennesker som kan bidra til å endre på den demografiske  trenden der den regionale og lokale befolkningen foreldres. Likeså, regjeringen må også ta høyde for at en ønsker urbane småbyer og gode tilbud for å sikre attraktivitet – likeså, for å ha et klart budskap var det utdanningsmuligheter som ble frontet fra SVU.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet