Prosjekt

Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører

Prosjekteier

Nordvent AS

Kontaktperson

Thor Morten Bråteng
thor@nordvent.no

Prosjektperiode

15. februar 2018 – 20. juni 2018

Mål

Potensielt opptil 3 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «industri»

Vedtak

Opptil kr. 85.000,- innvilges til forstudie.

(...) en forstudie for å avklare om det er grunnlag for å etablere en bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører i Norge (...)

Beskrivelse fra søker

Nordvent AS har fått midler til en forstudie for å avklare om det er grunnlag for å etablere en bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører i Norge. Organiseringen skal være nasjonal, og skal etableres og drives fra Sør-Varanger. Det finnes i dag en rekke slike bransjeorganiseringer for bygg- og anleggsbransjen, men det er ikke en slik organisering for ventilasjonsentreprenører. Innhold i en slik ny enhet kan være: • Innkjøpssamarbeid, slik at medlemmene får reduserte priser på materiell. • Systemutviklingsverktøy innen HMS, Kvalitetssystemer, kalkulasjonssystemer, prosjektplanlegging, prosjektoppfølging. • Opplæring, kursing og kompetanseoppdatering for medlemmer.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet