Prosjekt

Utdanningshotell Finnmark

Prosjekteier

Visit Kirkenes SA

Kontaktperson

Dag Norum
dag@knh.no

Prosjektperiode

6. juni 2018 – 31. desember 2018

Mål

Potensielt opptil 25 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «opplevelsesnæring i verdensklasse»

Vedtak

Opptil kr. 134.100,- innvilges til forstudie

Se på mulighetene for å bruke hotellet som utdanningshotell for ulike fagretningen innen reiseliv hotell og servering.

Beskrivelse fra søker

Lokalt næringsliv og videregående opplæring i Finnmark vil utrede muligheten for å etablere et utdanningshotell med utgangspunkt i det gamle turisthotellet i Kirknes. Det gamle turisthotellet i Kirkenes har vært ubenyttet etter at Rica solgte sin hotelldrift i Finnmark til hotellkjeden Scandic. Nå er det tatt et initiativ for å se på mulighetene for å bruke hotellet som utdanningshotell for ulike fagretningen innen reiseliv hotell og servering. I første omgang vil en få utarbeidet et forstudie for å finne mer ut om hvordan ideen kan realiseres. Kirkenes Næringshage vil engasjeres som prosjektleder for forstudien som skal være ferdig i løpet av høsten 2018. Forstudien skal kartlegge mulige modeller for organisering, eierskap og drift. En vil også kartlegge erfaringer fra lignende prosjekter andre steder og foreslå ulike utdanningsmodeller. I tillegg ønsker en å få kartlagt Turistens egnethet til formålet og avdekke evt tekniske endringer som blir aktuelle. Kirkenes Videregående skole vil være en viktig partner i prosjektet.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet