Prosjekt

Utvikle forretningsmodell for matematikklandet

Prosjekteier

Matematikklandet Utdanningssenter AS

Kontaktperson

Natalia Romanova
post@barentsforlag.no

Prosjektperiode

16. mars 2018 – 31. desember 2018

Mål

Potensielt opptil 2 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «nye næringer»

Vedtak

Opptil kr. 100.000,- innvilges til forstudie

En skal bidra på en positiv måte for å nå nasjonale mål i grunnopplæringen.

Beskrivelse fra søker

Matematikklandet Utdanningssenter AS har fått inntil kr. 100.000 i støtte fra SørVaranger Utvikling AS for å utvikle og teste forretningsmodell for selskapet. Prosjektet gjennomføres som en forstudie. Forstudien vil teste og evaluere forretningsmodellen. Dette vil medføre 1 til 2 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger, hvor den første etableres allerede i år 2018. Forretningsmodellen er å organisere kurs, opplæring og fagstøtte i Utviklende matematikk for lærere, og forberede spesialisert litteratur og programmer i Utviklende matematikk for lærere. En direkte konsekvens av en vellykket utvikling av forretningsmodellen bidrar til økt kunnskap i matematikk hos elever i grunnskolen. Dette bidra til å styrke realkompetanse, og bidrar til nasjonale målsettinger i forhold til utdanning og realfag. Finnmark ligger lavest på nasjonale prøver i matematikk for femteklassinger. Dette vil kunne bidra til å heve nivået, og på sikt bidra til et langsiktig kompetanseløft for regional ungdom. En skal bidra på en positiv måte for å nå nasjonale mål i grunnopplæringen.

Mer om Matematikklandet Utdanningssenter AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet