Bedre forståelse for å bli en god leder

Runde to av Operativt Lederskapsprogram er nå avsluttet. Kurset har hatt teamer som kreativ tenking og digitalisering. Det å få koblet sammen næringslivet, kommunen og tillitsvalgt i kommunen gir en bedre forståelse om ulike vinklinger og hvordan ting henger sammen, sier en av deltakerne.

 
I forrige uke var det siste av to dagers samling for deltakerne på Operativt Lederskapsprogram. Temaet for samlingen var morgendagens ledelse der de debatterte om hvordan deltakerne kunne videreføre det de har lært i programmet.
 
Samlingen ble ledet av Endre Sjøvold og Johan Arnt Vatnan fra Nye Veier. Vatnan har ledet noen av landets største byggeprosjekter, blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim, og har en enorm praktisk erfaring. Vatnan har ledet mange store prosjekter, men ønsket å fremheve at store prosjekter kan skaleres ned og det er mye å lære av de store prosjektene for gjennomføring av også mindre prosjekter.
 
Det de gjorde aller først var å kort oppsummere temaene de hadde vært gjennom. Deretter jobbet de med en metode kalt «World Cafe», der de ble delt i nye grupper på tvers av de originale gruppene. Gjennom disse gruppene jobbet de med problemstillinger som deltakerne på første runde av kurset hadde kommet fram til. Der ble det presentert mange gode ideer som SVU sier de skal ta med seg videre.
 
På kurset var det også med 5 elever fra videregående skole, som var veldig fornøyd med å få delta. De så stor nytte av å møte næringslivet, og ble blant annet invitert på bedriftsbesøk til Norway King Crab. Elevene nevnte at de ønsker enda mer kontakt med næringslivet, gjerne ved å jobbe med konkrete «case» eller problemstillinger, bedriftsbesøk og jobbskygging.
 
Astrid Hasseberg er hovedtillitsvalgt i Sør-varanger kommune og deltager. Hun synes at programmet har hatt interessante temaer.
 
-Kreativ tenking var veldig nyttig der jeg fikk gode ideer som kan brukes i min jobb. Oppgaven om digitalisering var noe jeg ikke trengte å gå dypere inn i, med tanke jobben jeg gjør.
 
Hvordan opplevde du lederskapsprogrammet?
 
-Veldig interessant. Det er bra å få koblet sammen næringslivet, kommunen og hovedtillitsvalgt i kommunen. Det gir en bedre forståelse for hvordan de andre deltagerne tenker og jobber, de ulike vinklingene og hvordan ting henger sammen. Kurset gir en god mulighet til å knytte kontakter, treffe folk igjen for å dele erfaringer og se hva som kan være utfordringer i andres jobbhverdag, forteller Hasselberg. Kurset har gitt meg større forståelse for lederskap og videre utvikling for å bli en bedre leder. Samtidig hvordan man kan unngå å gå i feller. Kurset har gitt meg gode ideer og bedre samarbeid med de andre.
 
Hva synes du om den siste samlingen?
 
-Det var lagt opp veldig bra i forhold til pauser, mat, møterom. Det at vi deltagerne fikk informasjon på forhånd om kurset, ga oss mulighet til å forberede oss.
På spørsmål om Hasselberg kunne tenke seg å være med på lignende kurs?
 
Ja! Absolutt!!
 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet