Prosjekt

Produkter og suvenirer med lokal forankring

Prosjekteier

Galschjødt Design AS

Kontaktperson

Christine Galschjødt
christine@galschjodtdesign.no

Prosjektperiode

1. mai 2018 – 1. august 2018

Mål

Potensielt opptil 2 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «opplevelsesnæring i verdensklasse»

Vedtak

Opptil kr. 48.750,- innvilges til forstudie

Designet skal fortelle en historie om både området og opplevelsen til turister som kjøper produktet.

Beskrivelse fra søker

Dette forstudie skal utrede behov og muligheter for utvikling av lokalt forankrede produkter, som hovedsakelig sikter seg mot turistindustrien. Det endelige målet er å skape produkter med en designpatent som er unik for regionen. Designet skal fortelle en historie om både området og opplevelsen til turister som kjøper produktet. Kommentar SVU: Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet