Vil du bidra til å stifte næringsforening i Sør-Varanger?

I forrige uke møttes deler av handelsstanden for å drøfte felles utfordringer og muligheter for økt handel i Sør-Varanger.
 
Det var enighet blant de frammøtte at handelsnæringen trenger å samarbeide for å utnytte potensialet både mot turister, og kunder fra våre nabokommuner (også på den andre siden av grensen).
 
For å komme videre trenger handelen å organisere seg.
 
For å få startet denne jobben trenger en derfor 4-5 ildsjeler som kan være interimstyre for etablering av en næringsforening. 2 personer som var på møtet har meldt seg, og de søker nå to til tre personer fra handelsnæringen som vil være med.
 
Her er noen av argumentene som kom opp på møtet:
 

  • Russiske kunder la igjen over 100 millioner i Sør-Varanger i 2016 (siste undersøkelse) I dag er det ingen felles markedsføring mot dette markedet, potensialet er stort.
  • Kirkenes opplever en eventyrlig vekst i vinterturismen, med enkle grep ser en muligheter for å øke handelsinntektene fra denne kundegruppen betraktelig
  • Våre nabokommuner i Øst-Finnmark er viktige for handelsnæringen i Sør-Varanger. I dag han vi ingen felles markedsføring mot disse.
  • Handelsnæringen har ingen felles stemme i Sør-Varanger, det gjør at vi mister flere muligheter som de andre bransjene nyter godt av.

Er du en av dem som ønsker å gjøre noe med mulighetene i stedet for å frykte utfordringene så ta kontakt med Dag Norum på dag@knh.no. Bli med i interimstyret.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet