Prosjekt

Bærekraftsertifisering av reisemålet Kirkenes

Prosjekteier

Visit Kirkenes SA

Kontaktperson

Dag Norum
dag@knh.no

Prosjektperiode

20. august 2018 – 31. mars 2019

Mål

Potensielt opptil 20 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «Opplevelsesnæring i verdensklasse»

Vedtak

Opptil kr. 123.500,- innvilges til forprosjektet

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft.

Beskrivelse fra søker

Innovasjon Norge har utviklet en nasjonal sertifiseringsordning av reisemål. Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt. I dag er det 12 sertifiserte reisemål i Norge blant annet Svalbard, Røros, Vega, Geilo, Trysil, og Lyngenfjord. 12 andre reisemål har startet en sertifiseringsprosess hvorav halvparten fra Nord-Norge ( Tromsø, Lofoten, Vesterålen, Alta, Varanger og Narvik). Standard for Bærekraftig reisemål er et kvalitetssystem og en arbeidsprosess med tilhørende hjelpemidler og en database. Merkeprosessen hjelper reisemålet til å sette aktuelle tema på dagsorden og å planlegge, måle og styre utviklingen. Reisemålet jobber i ca. 2 år for å oppnå en første godkjenning. Standarden bygger på de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv og består av en rekke kriterier og indikatorer som skal besvares og dokumenteres. Sertifiseringen er basert på GSTCs (Global Sustainable Tourist Council) internasjonale standard.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet