Prosjekt

Pilotprosjekt for matematikk

Prosjekteier

Barentsforlag AS

Kontaktperson

Natalia Romanova
post@barentsforlag.com

Prosjektperiode

7. mai 2018 – 30. juni 2019

Mål

Potensielt opptil 1 ny arbeidsplass innen innsatsområdet «Nye næringer»

Vedtak

Opptil kr. 250.000,- innvilges til forstudie

Erfaringene så langt er at den russiske metodikken virker ved norske skoler.

Beskrivelse fra søker

Barentsforlag AS har fått kr. 250.000 i støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til forstudien «Pilotprosjekt for matematikk». Selskapet skal samarbeide med Sør-Varanger Kommune om å prøve ut, og evaluere russisk modell for matematikk ved Sandnes – og Bjørnevatn skoler. Barentsforlag AS har i løpet av de siste årene utviklet læreverker for dette i samarbeid med Universitetet i Stavanger UiS. Erfaringene så langt er at den russiske metodikken virker ved norske skoler. Sandnes Kommune mottok i år 2015 kommunesektorens innovasjonspris for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. Elevene på Smeaheia barneskole i Sandnes som var pionerklasse, hadde toppresultater på nasjonale prøver i matematikk på 5. og 8. trinn. Mer informasjon om den russiske modellen matematikk finnes på http://matematikklandet.no
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet