Prosjekt

Visuell Ressursplanlegging

Prosjekteier

AS Oscar Sundquist

Kontaktperson

Svein W. Sundquist
svein@sundquist.no

Prosjektperiode

26. april 2018 – 30. september 2018

Mål

Potensielt opptil 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «Industri»

Vedtak

Opptil kr. 121.000,- innvilges til forstudie

Planverktøyet skal kunne brukes av andre bransjer og er dermed kommersialiserbart.

Beskrivelse fra søker

AS Oscar Sundquist har fått kr. 121.000 i støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til å gjennomføre en forstudie hvor det overordnede målet er å utvikle et Visuelt planverktøy med fokus på ressurser. Dette vil bedre oversikt over bedriftens og prosjektets ressurser. Økt innsikt i ressursenes bindinger i bedriften vil gi mer tid til effektiv drift og dermed større konkurransekraft og økt lønnsomhet for brukeren. Planverktøyet skal kunne brukes av andre bransjer og er dermed kommersialiserbart. En vellykket kommersialisering medfører at det etableres et nytt selskap i Sør-Varanger som utfører utviklings- og supporttjenester. Målsettingen for forstudien er å avklare nødvendig funksjonalitet, anslå utviklingsbehov og FoU utfordringer. I tillegg innebærer forstudien utvikling av en tidlig fase «prototype» med basisfunksjonalitet. Prosessen skal drives etter Design Thinking i samarbeid med Design region Barents og Sør-Varanger Utvikling AS. AS Oscar Sundquist er en anleggsentreprenør med base i Kirkenes, Sør-Varanger. Selskapet er øst-fylkets største anleggsentreprenør. Virksomheten har iverksatt en LEAN-prosess, og ønsker å styrke sin konkurransekraft gjennom bedre på planlegging for mer effektiv produksjon.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet