Kommunestyret i Sør-Varanger ønsker at kommunen skal bidra i arbeidet om den arktiske jernbane

Kommunestyret har i dag gjort følgende vedtak: Kommunestyret i Sør-Varanger mener en arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som også vil få stor betydning for konkurransekraften i næringslivet på Nordkalotten. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge vil gi vekst og utvikling i nordområdene, og være et viktig bidrag i nordområdesatsingen. Samiske interesser må ivaretas. …

Kommunestyret i Sør-Varanger ønsker at kommunen skal bidra i arbeidet om den arktiske jernbane Read More »