Kommunestyret i Sør-Varanger ønsker at kommunen skal bidra i arbeidet om den arktiske jernbane

Kommunestyret har i dag gjort følgende vedtak:

Kommunestyret i Sør-Varanger mener en arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som også vil få stor betydning for konkurransekraften i næringslivet på Nordkalotten. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge vil gi vekst og utvikling i nordområdene, og være et viktig bidrag i nordområdesatsingen. Samiske interesser må ivaretas.
 
Kommunestyret i Sør-Varanger støtter det pågående samarbeidet mellom Finland og Norge om en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og den norske regjerings valg om å bidra i den planlagte arbeidsgruppen (Task force) som skal arbeide med videre utredning av prosjektet. Kommunestyret er glad for at Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget er invitert inn som norske deltager i styringsgruppa for Task force.
 
Kommunestyret er innstilt på, og forventer, at også Sør-Varanger kommunen involveres i det videre arbeidet, og vil vurdere kommunens videre rolle når mandatet for arbeidsgruppen foreligger.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet