Lederskapsprogram inspirerte til utdanning

Jørn Olaf Malinen, KSHMS-leder i AS Oscar Sundquist, har deltatt i Sør-Varanger Utvikling sitt program, Operativ Lederutvikling. Der har han og sju andre tatt eksamen i digitalisering, og fått studiepoeng fra NTNU.