Ny arbeidsgruppe for den arktiske jernbanen

Følgende tekst er delt med tillatelse fra den finske journalisten Jari Haavisto. Oversettelse til norsk under er gjort via en automatisk nettoversetter – vi beklager evt. skrive- og grammatiske feil. 

 

Norsk oversettelse:

 

Ny arbeidsgruppe for den arktiske jernbanen

Transportminister Anne Berner har nedsatt en arbeidsgruppe for å undersøke Arktishavet mellom Rovaniemi og Kirkenes. Arbeidsgruppens oppgave er å utarbeide en fremdriftsplan og tidsplan for videre planlegging av den arktiske jernbanen. Arbeidsgruppen har fått mandat til 14.12.2018.
 
Det nordlige Lapplands regionale samarbeidsråd støtter studiet av Arktishavet og utarbeidelsen av en jernbanelinje i provinsplanen.
 
– Ifølge kommunestyret er det viktig å vurdere de lokale fordelene av sporet, sier utviklingssjef Timo Lohi. “I Sodankylä-sporet, gruveprodukter og tømmer. Inari har ingen industrielle last, men turisme kan for eksempel være til nytte for den lokale næringen.
 
Ifølge Lohi gjorde undersøkelsen av Arctic Ocean Survey i mars lite for å utforske turismens potensial i henhold til jernbanesporet. Med hensyn til passasjertrafikken ble det sett på at toget skulle kjøre mellom Rovaniemi og Kirkenes. Dette vil kreve gjennomsnittlig 250.000 passasjerer årlig, noe som er urealistisk. I stedet sier rapporten at om det innkommende nattentre til Helsingfors vil fortsette å være nord, vil driftskostnadene være betydelig lavere. Lohi vil ha mer detaljerte forklaringer.
 
Ifølge kommunestyret må sporets innvirkning på miljøet, samisk kultur og reindrift minimeres i nært samspill med de relevante partene. Konstruksjonen av sporet skal benytte ny teknologi og intelligente løsninger som passer til den arktiske regionen, for å minimere mulige negative virkninger.
 
Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen, sier at kommunen Sør-Varanger er enig med målene i Nord-Lapland.
 
– Sør Varanger støtter finsk-norsk samarbeid i Arktis og Berner-rapporten, bekrefter Rafaelsen.
 

Finsk orginaltekst:

TYÖRYHMÄ JATKOSELVITTÄMÄÄN JÄÄMEREN RATAA

Liikenneministeri Anne Berner on asettanut työryhmän selvittämään Rovaniemen ja Kirkkoniemen välistä Jäämeren rataa. Työryhmän tehtävänä on valmistella radan jatkosuunnittelua varten esitys etenemisvaiheista ja aikatauluista. Työryhmän toimikausi kestää 14.12.2018 saakka.
 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä tukee Jäämeren radan selvityksiä ja ratalinjauksen valmistelemista maakuntakaavaan.
 
Kuntayhtymän mielestä Jäämeren radan valmistelutyössä on tärkeää arvioida myös radan paikallisia hyötyjä, kertoo kehittämispäällikkö Timo Lohi. ’’Sodankylässä radalla kuljettaisiin mm. kaivosten tuotteita ja puutavaraa. Inarissa teollista kuljetettavaa ei ole, mutta esimerkiksi matkailun kautta voidaan saada hyötyjä paikalliselle elinkeinoelämälle.’’
 
Lohen mukaan maaliskuussa julkaistussa Jäämeren rataselvityksessä ei juurikaan tutkittu radan matkailupotentiaalia. Henkilöliikenteen osalta tutkittiin vaihtoehtoa, että juna kulkisi Rovaniemen ja Kirkkoniemen väliä. Tämä vaatisi vuosittain suuntaansa keskimäärin 250.000 matkustajaa, mikä on epärealistista. Sen sijaan raportissa todetaan, että mikäli Helsingistä saapuva yöjuna jatkaisi pohjoisemmaksi, jäisivät liikennöintikustannukset selvästi alhaisemmaksi. Lohi haluaa tästä tarkempia selvityksiä.
 
Kuntayhtymän mukaan radan vaikutukset ympäristöön, saamelaiskulttuuriin ja poroelinkeinoon tulee minimoida tiiviissä vuorovaikutuksessa asianomaisten tahojen kanssa. Radan suunnittelussa olisi hyödynnettävä arktiselle alueelle sopivaa uutta teknologiaa ja älykkäitä ratkaisumalleja, jotta mahdolliset negatiiviset vaikutukset voidaan minimoida.
 
Etelä-Varangin kunnan pormestari Rune Rafaelsen kertoo, että Etelä-Varangin kunta voi yhtyä Pohjois-Lapin tavoitteisiin. ’’Etelä-Varanki tukee Jäämeren radan suomalais-norjalaista yhteistyötä ja ministeri Bernerin asettamaa selvitystä’’ vahvistaa Rafaelsen.
 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet