Kirkenes tar sikte på å bli godkjent som “bærekraftig reisemål”

Med støtte fra Sør-Varanger Utvikling, skal Visit Kirkenes SA fra høsten sette i gang arbeidet med å bli godkjent som bærekraftig reisemål. Sertifisering av bærekraftig reisemål er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, der man tar for seg turistplasser i Norge og gjennomgår et program for å få sertifisering.

 
Merket som bærekraftig reisemål
 
Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om at vi skal ta vare på behovet til mennesker og samfunn i dag, uten at det skal ødelegge for fremtidige generasjoner og deres behov. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid arbeider aktivt for at utviklingen skal gi mest mulig positive ringvirkninger og færrest mulig negative.
 
– Bærekraft i reiseliv er å komme i forkant av utfordringer som ofte kommer av en økt reiselivsaktivitet i et lokalsamfunn eller en by, sier Dag Norum, prosjektleder, Visit Kirkenes SA.
 
Kirkenes vil få veiledning av Anne Dorte Carlson (Occasio Consulting) som tidligere har  arbeidet med slik sertifisering både i Trysil, på Svalbard og en rekke andre reisemål.
 
– Det å få veiledning fra en person som har vært gjennom en slik prosess, og få ta del i hennes erfaring omkring dette er til god hjelp, sier Norum.
 
Mål med bærekraftig reiseliv
 
Bærekraftig reiselivsmål er å få til en positiv utvikling av reiselivsnæringen med hensyn til tre punkter; miljø, økonomi og sosiale forhold. For miljø kan det være forhold som slitasje på natur og kulturminner, og når vi tenker på  økonomisk bærekraft kan det være arbeidsforhold for ansatte i næringen, finansiering av fellesoppgaver, og innhenting av statistikk over utvikling og økonomiske ringvirkninger, og det må tas hensyn til sosiale forhold i lokalsamfunnet slik at de fastboendes interesser blir ivaretatt. Med spørreundersøkelser og bruk av riktig verktøy skal disse temaene kartlegges og dokumenteres.
 
– Det kan fort bli for mye turister, sier Norum. I det siste har vi sett eksempler fra for eksempel Lofoten og Barcelona hvor turismen har blitt så stor at det går ut over beboerne og lokalsamfunnet. Derfor bør det stilles krav til kommunen og bedrifter om at de har interne planer som tar høyde for de tre dimensjonene, miljø, økonomi og sosiale forhold.
 
Fremgangsmåte
 
Første fase i fremdriften vil være å kartlegge status og lage en handlingsplan for Kirkenes.
 
-Vi må gjennomgå de planer vi har i kommunen, og se på behov av verktøy til å måle utviklingen og til slutt må vi ha en handlingsplan med tiltaket innenfor de ulike områdene hvor vi ikke har ting på plass i forhold til den nasjonale standarden. I fase to gjelder det å få utført disse tiltakene slik at Kirkenes kan få en godkjent sertifisering som bærekraftig reisemål, avslutter Norum.
 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet