– Når vi får mulighet til å lære av de beste i landet må vi holde kjeft og lytte

Kontorsjef for Sør-Varanger kommune, Magnus Mæland, mener SVU sitt operative lederskapsprogram har gjort kommunen bedre på beredskap.

Operativ Lederskapsutvikling, arrangert av SVU og ledet av professor Endre Sjøvold, inviterte i 2017 og 2018 aktører fra både privat og offentlig sektor for å lære mer om hva det vil si å være leder. Kontorsjef ved Sør-Varanger kommune, Magnus Mæland, var en av deltakerne på den første runden av programmet og han mener kurset har vært et nyttig verktøy i hans arbeidshverdag.
 
– Dette kurset var veldig bra! sier Mæland. Foreleserne var inspirerende, pensum var godt og vi har tatt med oss masse av det vi har lært tilbake til Rådhuset. Jeg tror uten tvil at kurset har gjort oss bedre rustet til å utføre våre oppgaver.
 
Intensjoner
I følge SVU fokuserer Operativt Lederskapsutvikling på intensjonsbasert lederskap, og Mæland forklarer at grunnen til at dette programmet traff han og hans kolleger så god er fordi kommunen styres gjennom nettopp en slik modell.
 
– Sør-Varanger kommune har i praksis en intensjonsbasert lederskapsmodell; det vil si at toppledelsen har ansvar for langsiktig og strategisk håndtering, mens enhetslederne og de ansatte håndterer akutte og nære hendelser, forklarer Mæland. Administrasjonen hverken kan eller skal detaljstyre alle enheter i kommunen – det er derfor vi har fagfolk. De er best på å håndtere disse situasjonene, så kommer vi inn etterpå dersom det er behov.
 
Mæland og hans kolleger synes også Operativt Lederskapsutvikling har fått frem teorien i deres daglige gjøremål.
 
– Programmet lærte oss å sette de rette ordene på vårt system, og vi har en dypere forståelse av de ulike funksjonene nå, sier Mæland.
 
Beredskapskommune
Sør-Varanger har både sykehus, brannstasjon, Sivilforsvaret, AMK, garnison, to grenser og er hovedsete for politiet i Finnmark, noe som som ofte setter beredskap på dagsorden for de ansatte på kommunen. Mæland forklarer at med så mange aktører er intensjonsbasert planlegging nøkkelen til god krisehåndtering.
 
– Vi har et planverk for krisehåndtering på både generelle og enkelte, spesifikke hendelser som er både lettfattelig og forutsigbart, så alle aktørene vet hva som forventes av dem om en krise skulle oppstå. Vår største oppgave er å få jobbet inn det Sjøvold kaller “raske oppgaver”; dette er oppgaver som kan øves på til det blir ryggmargsrefleks. I tillegg må intensjonene for de “langsomme” oppgave også være klare, så man kan ta informerte beslutninger i en krisesituasjon. Da trenger vi gode ledere som sørger for at dette er på plass, sier Mæland.
 
Kontorsjefen tror at Operativt Lederskapsutvikling har bidratt til å forbedre slikt lederskap i kommunen gjennom bare en setning.
 
– Noe av det første Endre Sjøvold lærte oss var essensen av godt lederskap: “Vær glad i folk og krev resultater”. Den synes jeg var utrolig god. Og jeg tenker at når vi først får muligheten til å lære av de beste i landet innen sitt felt, så bør vi bare sette oss ned, hold kjeft og lytte til hva de har å si, avslutter han spøkefullt.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet