Dyrking av tang og tare i Sør-Varanger

Eirik Sand Mikkelborg er deleier i Dykknor AS og prosjektansvarlig for forstudiet “Dyrking av tang og tare”.