Utvikler visuell ressursplanlegger: – Det som finnes i markedet er ikke bra nok

I juni fikk AS Oscar Sundquist investering fra SVU til sitt prosjekt. – Jeg har gått rundt med denne ideen i magen i 10-12 år, sier daglig leder, Svein Sundquist.

 
Visuell ressursplanlegger
AS Oscar Sundquist fikk et tilsagn på opptil kr. 121.000,- fra Sør-Varanger Utvikling i forrige uke; nå er de klare til å begynne arbeidet med å utvikle en visuell ressursplanlegger med utgangspunkt i anleggsbransjen, men som også vil kunne benyttes i alle bransjer som har varierende oppdrag og forskjellige ressurser knyttet til oppgavene.
 
– I vårt arbeid er det alltid mange aktører involvert; mennesker, maskiner, samarbeidspartnere og leverandører, sier Svein Sundquist. Disse er alle ressurser som vi må ha klar oversikt over for å kunne gjøre en god og effektiv jobb. Eksempelvis må vi vite hvilken maskin som er hvor, og tilstanden den er i for å kunne planlegge fremdriften videre i et prosjekt og forholdet til andre prosjekter. Vi må også vite hvilke ressurser som er bundet opp til prosjekter vi har fått for å kunne planlegge hvor vi må legge trykk på tilbudsregning for å fylle eventuelle hull i ressursplanen.
 
Sundquist forteller at det allerede ligger lignende verktøy på markedet, men at disse ikke er tilpasset en hverdag med store variasjoner i oppdrag, aktiviteter og hvilke fagfolk og hvilke maskiner som utfører de forskjellige aktivitetene.
 
– De eksisterende verktøyene er i hovedsak rettet mot andre industrier, men de passer ikke for oss. Vi benytter oss mye av LEAN-metoden, og da jobber vi først med overordnede mål og planer. I de eksisterende verktøyene er det lett å flytte fokus på detaljer allerede i begynnelsen av et prosjekt, noe som vi ikke har behov for før senere – rett før utførelse. I tillegg er de lite brukervennlige og krever ofte dedikerte personer som jobber med planleggingen, sier han.
 
Den daglige lederen har gått med ideen om å utvikle et slikt verktøy lenge, og det er mange tilnærminger han ønsker å prøve ut under prosjektet.
 
– Dette prosjektet har ligget i magen i 10-12 år, men nå er jeg klar for å gå sammen med det lokale teknologiselskapet Gamnes & Bror for å utvikle en prototype. Vi skal ta bruk Design Thinking-metodikken i utviklingsprosessen, som jeg tror kan hjelpe oss med å lage et godt produkt. Jeg ser for meg at dette blir en skybasert løsning, hvor sluttbruker kan anvende planleggeren både på mobil og i webleser. Det endelige produktet skal også kunne selges til andre aktører som ønsker seg bedre ressursplanlegging og oversikt over hvordan ressursene er tildelt i forhold til tilgjengelig kapasitet.
 
Styreleder
 
Svein Sundquist er, i tillegg til å være daglig leder i AS Oscar Sundquist, styreleder for Sør-Varanger Utvikling; han sier det ikke har påvirket tilsagnet.
 
– Jeg er inhabil i en søknadsbehandling hvor søker er AS Oscar Sundquist, derfor deltok jeg selvfølgelig ikke i den prosessen. Pga. reise måtte jeg melde forfall til hele styremøtet hvor denne saken ble avgjort. I saker der styremedlemmer er inhabile forlater de styrerommet mens søknaden ble behandlet, og det øvrige styret diskuterer og vedtar saken. Jeg trives som styreleder i SVU, men jeg vil også gjerne bidra til utviklingen av næringslivet i kommunen. Ingen som vil bidra i denne omstillingsprosessen skal automatisk ekskluderes fra mulighet til å søke om investering fra SVU, men det er klare regler for hvordan søknadsbehandlingen skal skje i slike tilfeller, avslutter han.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet