Russisk matematikkmodell i skolene

Til høsten skal Bjørnevatn- og Sandnes barneskole delta i et prosjekt hvor de innfører en anerkjent russisk matematikkmodell.

 
Innføring av modell
 
I juni fikk Barentsforlag tilsagn fra Sør-Varanger Utvikling (SVU) til sitt prosjekt “Pilotprosjekt for matematikk”. De har som mål å innføre en russisk modell for matematikkopplæring hos elever i barneskolen. Denne undervisningsmodellen presenteres som Utviklende opplæring i matematikk. I følge daglig leder, Natalia Romanova, er denne modellen allerede tatt i bruk i nesten 70 barneskoler i Norge – med stor suksess.
 
– Gerd Inger Moe, nå pensjonert adjunkt, var den første som innførte denne modellen i Sandnes kommune, forteller Romanova. Hun besøkte Russland og så nivået som de russiske elevene var på – det inspirerte henne til å ta med seg modellen til Norge.
 
I følge Moe er denne modellen basert på Lev Vygotskijs tenkning og kognitive psykologi, hvor barns evne til å “lære å tenke” står i sentrum. Hun mener dette skiller seg fra den tradisjonelle norske metoden på flere punkter:
 
– I den russiske modellen lærer elevene presise matematiske begreper og symboler som addisjon og multiplikasjon fra og med 1. klasse. De blir også mer utfordret gjennom matematiske samtaler, observasjoner, analyser og faglige og saklige diskusjoner. Dette utføres både individuelt og i fellesskap, forklarer hun. Personlig har jeg aldri hatt så flinke elever i matematikk når det gjelder forståelse i faget.  Flere elever på 4. og 5. trinn fortalte at de hjalp eldre søsken som gikk på ungdomskolen med leksene. Har heller aldri opplevd makan til engasjement, glede og iver i matematikktimene som jeg gjorde ved gjennomføring av dette opplegget.
 
Pilotprosjektet i Sør-Varanger
 
Denne høsten skal den russiske modellen innføres på barneskolene i Bjørnevatn og Sandnes. Barentsforlag skal bidra med pensumbøker og hjelper lærerne med overgangen til den nye metodikken.
 
– Kurs for lærerne i denne modellen er alfa og omega, sier Romanova. Erfaringsmessig ser vi at overgangsfasen til den russiske modellen, som varer omlag et halvt år, kan være noe utfordrende for lærerne, men når de først er kommet inn det vil de aldri tilbake. Vi blir å innhente ressurser, for eksempel Gerd Inger Moe, for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Det vil så klart også bli orientering for foreldrene. Det viktigste er at alle parter har en god dialog, og at vi følger opp skolene.
 
Romanova har stor tro på at prosjektet vil gi Sør-Varanger et forsprang i henhold til det nye læreplanverket som kommer i 2020.
 
– Vi forstår det slik at det nye læreplanverket, som nå er under utarbeiding, vektlegger at elevene skal jobbe mer med metoder og tenkemåter slik at de får større forståelse for faget og dette samsvarer med ideene som Utviklende opplæring i matematikk bygger på, avslutter hun.
Les mer om modellen på matematikklandet.no.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet