Arbeiderpartiene i Nord-Norge er svært positive til jernbane mellom Rovaniemi-Kirkenes

Arbeiderpartiene i Nordland, Troms og Finnmark er svært positive til den Arktiske Jernbanen, og mener det er et viktig prosjekt for nordkalotten.

Etter et felles styremøte i Alta 8. – 9. september i år, har partiene sendt ut følgende melding til orientering:
 

Jernbane Rovaniemi-Kirkenes

Finland har initiert et jernbaneprosjekt fra Rovaniemi til Kirkenes. Arbeiderpartiene i Nordland, Troms og Finnmark er svært positiv til dette viktige nordkalottprosjektet, på tvers av landegrensene. En realisering av denne banen vil stimulere til vekst og utvikling i nordområdene og åpne for nye globale handelsmønsteret og befeste de nasjonale interessene i Arktis.

Planlegging av en jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil kreve et omfattende samarbeid mellom finske og norske myndigheter. Nordland, Troms og Finnmark AP ber om at regjeringen intensivere sitt arbeid knyttet til denne strekningen og inntar en mer aktiv og tydelig rolle i arbeidet, slik at Norge kan være med på å bidra til utvikling, både med hensyn til framdriften og avveiing av samiske interesser.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet