Finland er en mer betydningsfull arktisk stat enn størrelsen tilsier

Anne Berne skriver følgende artikkel på departementets egen blogg. Tekst er oversatt fra finsk, og vi tar forbehold om feil oversettelsen.

 
 
Finlands rolle som arktisk aktør har blitt styrket ytterligere under denne regjeringen. Gjennomføringen av den nasjonale arktiske strategien har gått bra, og Finland har vært formann for Arktisk råd.
 
I løpet av det toårige presidentskapet har Finland aktivt jobbet mot klimaendringer og har arbeidet for å fremme bærekraftig utvikling i de arktiske områdene. Trafikk- og kommunikasjonsløsninger har en stadig viktigere rolle i arktisk aktivitet og politikk.
 
Da arktisk miljø blir stadig viktigere, ønsker Finland å være en ledende aktør i arktisk politikk, både i EU og globalt. Arktiske aktiviteter krever vekst og konkurranseevne i Finland, med respekt for det arktiske miljøet. Bekjempelse og tilpasning til klimaendringer ligger i hjertet av alle arktiske aktiviteter.
 
Forvaltningsområdet for Samferdselsdepartementet har særlig ansvar for arktiske forhold knyttet til transport- og kommunikasjonsnett, meteorologi og sjøsikkerhet og miljøvennlighet.
 
Vi ønsker å ta vare på virksomheten i nord, for å fremme bygging av kommunikasjonskabel i nordøstpassasjen og sikre effektiv utnyttelse av satellitt-systemer innen trafikk og vær. Videre utforskning av Arktis vil bli fullført i desember og vil spesielt vurdere de tiltakene som trengs for å planlegge jernbanesporet.
 
Vi har aktivt fremmet bedre kommunikasjonsforbindelser til alle arktiske regioner. Gode ​​kommunikasjonsforbindelser skaper en grunnleggende forutsetning for levekårene og livskvaliteten for befolkningen i den arktiske regionen og utviklingen av områdets virksomhet. Offentlige tjenester, som helsevesen og utdanning, kan utvikles vesentlig gjennom digitalisering når tilstrekkelig kommunikasjonsinfrastruktur eksisterer. Det er behov for tettere samarbeid med lokalbefolkningen, beslutningstakere og næringsliv.
 
Vi har vurdert potensialet for nye trådløse løsninger, marine kabler og satellittposisjonering i de arktiske områdene. Effektive trådløse tilkoblinger vil øke sikkerheten til det maritime området i Arktis-regionen og muliggjøre overføring av statusinformasjon og pålitelig plassering.
 
Behovet for kommunikasjon vil øke mange ganger i løpet av de neste årene, fordi vi ønsket å fremme bygging av kommunikasjonskabel i Nordøstpassasjen. Prosjektet vil bidra til vårt lands konkurranseevne, vekst og sysselsetting ved å bringe mer kapasitet for kommunikasjonsnettverk. Den nye forbindelsen gjør det mulig å realisere den raskeste fysisk kommunikasjonruten fra Asia til Europa gjennom Norge, Russland og Finland. Det teknisk utfordrende prosjektet skal bli utført på en en teknologinøytral kommersiell basis. Målet er at kabelen vil bli bygget i 2019-2022.
 
Finsk kulde og is-kunnskap ligger øverst i verden. Derfor har det vært en glede å fremme arktisk meteorologisk samarbeid til støtte for Meteorologisk institutt for bedre bruk av vær og værdata. Høykvalitets værdata forbedrer den offentlige sikkerheten, serverer internasjonal maritim og flytrafikk og gir informasjon om arktisk klimaforskning.
 
Mesteparten av Arktis er hav. Sjøfartstrafikken forventes å øke i de arktiske områdene når sjøis smelter og nye ruter åpner for trafikk. Derfor har Finland sterkt forfremmet sjøsikkerhet og bedre miljøvennligheten for frakt.
 
Nøkkel her er den såkalte Polar-koden, eller Arktis Maritime Code godkjent av Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO). Finland har også fremmet maritim sikkerhet og miljøvennlighet ved å støtte digitale innovasjoner som automatisert frakt og reduksjon av fraktutslipp. Finland har også aktivt fremmet bruk og transport av tung fyringsolje i arktiske havområder.
 
Jeg tror at Finland kan fortsette å være en mer betydningsfull arktisk stat. Vi har mange sparepotensialer, spesielt i næringslivet. Innovasjoner og nye tjenester produsert av finske bedrifter kan støtte en bærekraftig utvikling av arktiske regionen og møte utfordringene i klimaendringene. Vi trenger samarbeid, nettverk og investeringer. Statens rolle er å fungere som en muliggjører.
 
Anne Berner
 
Transport- og kommunikasjonsminister
 
Kilde: https://impulssilvm.fi/2018/10/31/suomi-on-kokoaan-merkittavampi-arktinen-valtio/amp/?fbclid=IwAR3E8T8OSCcYMNT2JSp4KYmRZ4XE0i8QweAxr3zVw_fxMo3kwlwtut1jytg

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet