Jubler for oppstart av Sydvaranger

Pressemelding fra LO Finnmark og NHO Arktis om Sydvaranger AS

LO Finnmark og NHO Arktis gratulerer Sydvaranger AS som i en pressemelding i dag melder om oppstartsplaner av Sydvaranger i 2019.
 
Sydvaranger AS («Sydvaranger») har inngått en avtale med Orion Mine Finance («Orion») om utviklingen av Sydvarangers jernmalmressurs. Sydvaranger har som mål å gjenoppta driften i 2019.
 
Sydvaranger er svært glade for å ha funnet en solid partner for det neste kapittelet i Sydvarangers historie. Og det er vi også.
 
– «Sør-Varanger har en lang og stolt gruvehistorie som nå også vil være en viktig driver for fremtiden. Med en oppstartsplan for 2019 vil de bidra til å styrke en svært viktig gruve- og industrikompetanse i fylket», Bjørn Johansen, distriktssekretær LO Finnmark.
 
– «Vi håper derfor at Finnmark Fylkeskommune, som skoleeier, beholder fagskolen og legger til rette for det behovet bedriften og underleverandørene har», sier Bjørn Johansen.
 
I følge Michale Barton fra Orion, mener de at sydvarangerprosjektet har alle forutsetninger for å bli et vellykket gruveselskap med sin – i verdenssammenheng – unike infrastruktur, gode logistikk og høykvalitets malm. De støtter Sydvarangers ledelse og deres robuste plan for å utvikle gruven på en langsiktig og bærekraftig måte, og de har tro på at målene vil bli nådd gjennom god planlegging, hardt arbeid og ved å legge til rette for at Sydvarangers ressurser drives på best mulig måte.
 
– «Gjenåpningen bygger videre på de store investeringene som ble gjort mens Sydvaranger var eid av staten, og ikke minst under eierskapet til Northern Iron. En forutsetning for langsiktig stabil drift er at flere år med nødvendig gråbergsbrytning i Bjørnevatn må finansieres. Detkan nå gjennomføres, og vi ser på dette som helt avgjørende for at Sydvarangers verdifulle ressurser kan bli forvaltet best mulig til fordel for hele samfunnet i Sør-Varanger», sier Felix Tschudi fra Sydvaranger i deres pressemelding.
 
– «Det er viktig at Sydvaranger hele tiden har hatt støtte fra lokalsamfunnet og kommunen, og vi håper at de bidrar til å ytterligere vekst ved å benytte seg av lokalt næringsliv og være en viktig motor for utvikling nye arbeidsplasser i flere næringer. Næringsaktivitet og mangfold vil skape en robust kommune», sier Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis.
 
– «Tallene fra NHOs KommuneNM 2018 viste at Sør-Varanger er i en negativ spiral på næringslivsvariasjon og en negativ utvikling i privat sysselsetting. At Sydvaranger nå kan bidra til å skape 400 arbeidsplasser er veldig bra og veldig oppløftende for en kommune som faktisk opplever en positiv befolkningsvekst», avslutter Baik.
 
Derfor er vi utålmodige på å få i gang gruvedrifta, og oppfordrer Direktoratet for mineralforvaltning om så fort som mulig å få på plass en driftstillatelse som sikrer forutsigbare gode rammevilkår, sier Johansen og Baik.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet