Pressemelding fra Sydvaranger AS: Ny partner for Sydvaranger – et viktig skritt mot gjenåpning av gruven

SVU har mottatt følgende pressemelding fra Sydvaranger AS idag:

Sydvaranger AS («Sydvaranger») har inngått en avtale med Orion Mine Finance («Orion») om utviklingen av Sydvarangers jernmalmressurs. Sydvaranger har som mål å gjenoppta driften i 2019. Avtalen forutsetter at en driftskonsesjon med tilfredsstillende vilkår kommer på plass i løpet av kort tid, samt at Orions investeringskomite gir sin endelige tilslutning til investeringen.
 
Orion, som har hovedkvarter i New York, er en av verdens største gruveinvesteringsfond. Orion er en anerkjent industriell aktør som med stor suksess har bidratt til at gruveselskaper med prosjekter over hele verden har lykkes.
 
I en kommentar om partnerskapet med Orion som innebærer en fullfinansiering av Sydvaranger for gruvens levetid, sier Felix Tschudi:
 
«Vi er svært glade for å ha funnet en solid partner for det neste kapittelet i Sydvarangers historie. Vi kjøpte Sydvaranger fra konkursboet i april 2016. Siden da har fokuset vært på å gjennomføre en omfattende planlegging og det forberedende arbeidet som er nødvendig for å sikre at Sydvaranger blir en suksess også på lang sikt. Det er betryggende at Orion viser at de deler dette grunnsynet ved å støtte oss slik at planene blir mest mulig gjennomarbeidet før oppstart.
 
Nå som vi har funnet den rette samarbeidspartneren kan vi bruke alle krefter på å få på plass en drift som sikrer Sydvaranger som en stabil og langsiktig kilde til verdiskapning og helårsjobber for lokalsamfunnet i Sør-Varanger. Vi forventer at Direktoratet for mineralforvaltning snart utsteder en driftskonsesjon som gir oss muligheten til å gjøre våre planer til en realitet. Vi har stor tro på Sydvaranger!
 
Vi visste at vi hadde funnet den rette partneren da Orion støttet vår plan for en ansvarlig utvikling av gruven og i tillegg kom med innspill til hvordan det kunne gjøres enda bedre. Gjenåpningen bygger videre på de store investeringene som ble gjort mens Sydvaranger var eid av staten, og ikke minst under eierskapet til Northern Iron. En forutsetning for langsiktig stabil drift er at flere år med nødvendig gråbergsbrytning i Bjørnevatn må finansieres. Det kan nå gjennomføres, og vi ser på dette som helt avgjørende for at Sydvarangers verdifulle ressurser kan bli forvaltet best mulig til fordel for hele samfunnet i Sør-Varanger.»
 
Michael Barton, investeringsansvarlig for Orion og ansvarlig for avtalen med Sydvaranger, sier:
 
«Sydvarangerprosjektet har alle forutsetninger for å bli et vellykket gruveselskap med sin, i verdenssammenheng, unike infrastruktur, gode logistikk og høykvalitets malm. Vi støtter Sydvarangers ledelse og deres robuste plan for å utvikle gruven på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi har tro på at målene vil bli nådd gjennom god planlegging, hardt arbeid og ved å legge til rette for at Sydvarangers ressurser drives på best mulig måte. Vi gleder oss til å være en langsiktig partner etter oppstarten av driften neste år.»
 
Etter at det planlagte vedlikeholdsprogrammet ble fullført i sommer, er Sydvaranger nå i gang med forberedelsene til ny drift. Det innebærer at det tidligere begrensede Sydvarangerteamet er øket og har blitt et av de største blant de private arbeidsgiverne i Sør-Varanger kommune. Allerede nå er 32 personer direkte ansatt hos Sydvaranger, hovedsakelig for å jobbe med vedlikehold og forberedelser til ny drift. Noen nye stillinger vil også bli utlyst i løpet av de kommende månedene. Dersom alt går som forventet blir det en gradvis og jevn opptrapping av driften fra sommeren 2019. Ved full produksjon vil Sydvaranger enten direkte eller indirekte ha rundt 400 ansatte.
 
Sydvarangers administrerende direktør, Antony Heitmann Beckmand, kommenterer:
 
«Fremgangen til Sydvaranger er resultat av godt lagarbeid, med sterk støtte fra kommunen med ordfører Rune Rafaelsen i spissen, Sør-Varanger Utvikling, våre lokale leverandører, DNB og LO. Vi er også veldig klar over og svært takknemlige for støtten vi hele tiden har hatt i lokalsamfunnet, noe som er en viktig grunn til at vi har kommet hit vi er i dag. Prosessen med å finne en erfaren og solid partner som støtter våre planer om langsiktig bærekraftig drift ble ledet av vår finansielle rådgiver Swedbank, som fortjener en stor takk for deres innsats.
 
I tillegg vil jeg spesielt takke våre kollegaer i Sydvaranger, som har holdt ut og trodd på prosjektet til tross for all usikkerheten. Dette, sammen med støtten fra lokalsamfunnet, styrken i partnerskapet mellom Tschudi og Orion og den gode fremdriften vi har med å legge til rette for en godt gjennomtenkt oppstart, gjør at vi nå har mye større forutsigbarhet enn tidligere.»
 
Partnerskapet med Orion innebærer en fullfinansiering av Sydvaranger for gruvens levetid som er beregnet til å vare i minst 20 år. Finansieringspakken forutsetter at man får innvilget en driftstillatelse med levelige vilkår fra Direktoratet for mineralforvaltning, i tillegg til at det gjennomføres ytterligere planleggingsarbeid med mål om å sikre en god start på gruve og prosesseringsaktivitetene i 2019. Første del av finansieringen er allerede overført til Sydvaranger for å sikre en rekke aktiviteter frem til forventet produksjonsstart:
 

  • Oppdatering av driftsplanene slik at de samsvarer med den siste geologiske informasjonen. I løpet av 2017 støttet Sør-Varanger Kommune og Sør-Varanger Utvikling et program som hadde som mål å oppdatere Sydvarangers geologiske ressursinformasjon ved å re-analysere store deler av de historiske borekjernene. Dette arbeidet var svært vellykket, og resulterte i at en uavhengig ekstern geolog oppgraderte sannsynlighetsnivået til store deler av Sydvarangers ressursgrunnlag.
  • Et boreprogram for å sikre at Sydvaranger har god informasjon om de geotekniske forholdene i de planlagte bruddene. Dette vil gjøre det lettere å forbedre planer og drift med tanke på sikkerhet, forutsigbarhet og gruvedesign. Boreprogrammet er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning og ferdigstilles i løpet av inneværende år.
  • Oppstartsforberedelser som inkluderer inspeksjoner og vedlikehold av jernbanen, vedlikehold og klargjøring av separasjonsverket, samt planlagt vedlikehold av gruveutstyret.
  • Oppdatering og klargjøring for drift av Sydvarangers miljøkartleggings- og miljøstyringssystem. Arbeidet involverer uavhengige eksperter som skal gjennomgå Sydvarangers miljøpraksis, slik at Sydvaranger kan operere ansvarlig og identifisere forbedringsmuligheter for fremtiden.
  • Et grundig markedsstudie av markedet for jernmalm for å identifisere mulige kunder og optimal logistikk. Målsettingen med denne gjennomgangen er å skape en klar forståelse for dagens og fremtidens marked for Sydvarangers produkter og hvordan bedriften bør posisjonere seg.

 
Disse aktivitetene planlegges avsluttet våren 2019, og har som mål å redusere risikoen og sikre driften best mulig. Det vil være særlig fokus på å sikre at en oppstart har tilstrekkelige tekniske og finansielle ressurser. Både Orion og Tschudi er opptatt av at Sydvaranger må ha mest mulig realistiske startplaner og tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre planene på en måte som er bærekraftig på lang sikt.
 
 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet