Prosjekt

Kompetanseplan for rekruttering av fiskere

Prosjekteier

Norway Catch AS

Kontaktperson

Kent Toftelund Jensen, ktjensen72@hotmail.com

Prosjektperiode

22. oktober 2018 – 31. oktober 2019

Mål

Potensielt opptil 6 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «barentshavet som utviklingsressurs»

Vedtak

Opptil kr. 133.000 innvilges til forprosjekt

Prosjektet vil medføre at det blir større verdiskaping i fangst- og mottaksledd på Bugøynes.

Beskrivelse fra søker

Norway Catch AS har fått et tilskudd på kr. 133.000 fra Sør-Varanger Utvikling AS. Finansiering benyttes til forprosjekt for kompetanseplan for fiskere. Forprosjektet er en del av en større satsning, hvor Norway Catch AS foretar nyinvesteringer i fartøy, ombygginger og kvoter i størrelse 10,6 millioner kroner. I prosjektet inngår det kursing og sertifisering av skipper og styrmann. Videre vil prosjektet bidra til rekruttering av ungdom som fiskere. Dette gjøres ved at det utvikles kompetanseplan for ungdom, det søkes om at Norway Catch AS blir godkjent som lærebedrift, og at bedriften rekrutterer lærlinger. Dette vil være den første lærebedrift av denne type i Sør-Varanger. Videre vil man arbeide med rekruttering av ungdom som ønsker å ha lærlingeplass i selskapet. Ungdom med tilknytning til, eller som ønsker å etablere seg i Sør-Varanger, prioriteres. Investeringer i fartøy, ombygging, kvoter og kompetanse skal medføre at det etableres 3 – 6 nye arbeidsplasser innen fiske i Sør-Varanger. Prosjektets resultater vil ha overføringsverdi til andre lokale fiskere eller rederier som har behov for nyrekruttering av ung arbeidskraft, eller generasjonsskifte. Prosjektet vil medføre at det blir større verdiskaping i fangst- og mottaksledd på Bugøynes. Dette styrker Sør-Varanger sin posisjon som internasjonal leverandør av sjømat av høy kvalitet. Prosjektet vil kunne gi ringvirkninger ved at det etableres nye arbeidsplasser innen servicefunksjoner og mottak.

Mer om Norway Catch AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet