Utviklingsturné i Sør-Varanger

Denne uken har Sør-Varanger Utvikling (SVU) og Kirkenes Næringshage (KNH) vært på utviklingsturné i Sør-Varanger. Turnéen gikk fra Pasvik, til Neiden og endte i Bugøynes, hvor vi møtte aktører fra både privat og offentlig sektor.
 
Sør-Varanger er en langstrakt kommune, med Kirkenes som sentrumskjernen og flere sterke samfunn rundt om i distriktene. Dersom vi skal klare å omstille kommunen, må en ha med hele kommunen – og ikke bare sentrumskjernen.
 
Å skape arenaer der både private og offentlige aktører møtes for å utveksle ideer og erfaringer er viktig for oss i SVU og KNH. Vi ønsker å få til samhandling på tvers av bransjer og sektorer, og vi ønsker å være en tilrettelegger for samarbeidsprosjekter.
 
Vi vet at det er mye som skjer i distriktene. Fra prosjekter i SVU sin portefølje kan vi blant annet nevne Seljeli-prosjektet i Pasvik, og Markedsutvikling hvitfisk av Norway Shrimp AS og Kompetanseplan for rekruttering av fiskere ved Norway Catch i Bugøynes. Gjennom prosjektet Bærekraftssertifisering av Kirkenes har vi med aktører både fra Neiden og Pasvik. ­First Lego League er også et prosjekt som involverer hele kommunen gjennom skolene, og dette er kun prosjekter som SVU har støttet. KNH deltar i flere av disse prosjektene som konsulenter og prosjektutviklere.
 
Turnéen begynte i Pasvik, hvor sju deltakere møtte opp. Alle deltakerne var, enten direkte eller indirekte, involvert i og påvirket av Øvre Pasvik Nasjonalpark – og alle hadde naturligvis et ønske om å utvikle nasjonalparken, samtidig som parken må bevares. På bakgrunn av dette valgte vi å jobbe med caset «Hvordan utforme en bærekraftig besøksstrategi for nasjonalparken?».
 
Det var et ønske om å tilrettelegge nasjonalparken for de lokale innbyggerne og turister med tanke på informasjon og skilting. Samtidig er stillhet og ensomhet i villmarka noe av det som regnes som attraktivt med nasjonalparken i Pasvik, og det er dette som skiller Øvre Pasvik Nasjonalpark fra steder som Jotunheimen og Hardangervidda. Caset var med andre ord en ganske kompleks problemstilling, men deltakerne kom opp med flere gode innspill, som vi håper de ønsker å jobbe med videre.
 

Bilder fra Utviklingsverksted i Pasvik på Svanhovd konferansesenter.

Neste verksted var i Neiden. I Neiden var det også syv deltakere, der samtlige jobber med reiseliv og turisme. Et naturlig case ble da «Hvordan kan vi bruke Neidenelva bedre og tilrettelegge for turisme?». Alle syv deltakerne var enig om at det var et forbedringspotensialet hva gjelder tilrettelegging for turistene som ønsker å besøke Neiden.
 
Bedre markedsføring og merkevarebygging var et tema som ble diskutert. I tillegg dreide prosessen dithen at lokal mat kunne være et interessant forretningsområde. Deltakerne kom etter hvert opp med ideen om å etablere et samvirke for lokal mat med navnet «Smak på Neiden». Det var enighet om at ideen var såpass spennende at den var verdt å jobbe videre med. En av deltakerne valgte å søke om midler hos SVU til et idefasestudie. Søknaden ble innvilget, og vi ser nå fram til å høre hva idefasestudiet bringer med seg.
 

Bilder fra Utviklingsverkstedet i Neiden på Skoltesamisk museum.

 
Tredje og siste utviklingsverksted ble arrangert i Bugøynes, hvor vi hadde med oss ti engasjerte deltakere. En kjent problemstilling for Bugøynes er fraflytning og få barn i barnehage- og skolealder. Derfor valgte vi å jobbe med caset «Hvordan rekruttere flere unge mennesker til Bugøynes?».
 
Her var det mange interessante ideer som kom opp. Kanskje må en tenke litt utenfor boksen hva gjelder rekruttering og annonsering av ledige stillinger, slik som nyansatte rektor ved Bugøynes Oppvekstsenter, Silje Willumsen, har begynt med. Willumsen har en blogg med navn Skolelederinnen. Les innlegget om den ledige lærerstillingen her (https://skolelederinnen.wordpress.com/2018/08/15/lyst-pa-en-fantastisk-jobbmulighet-ledig-jobb-sor-varanger-na/).
 

Bilder fra Utviklingsverksted i Bugøynes på Bugøynes Oppvekstsenter.

 
Det er definitivt et stort engasjement blant innbyggerne og næringsaktørene i Pasvik, Neiden og Bugøynes. Vi var så heldig å få møte svært kreative og dyktige mennesker under alle verkstedene. Samtlige av verkstedene resulterte i en eller flere ideer med potensiale for videreutvikling, noe som var veldig gøy for oss som er ganske ferske i konsulentvirket.
 
Vi håper vi er velkommen tilbake på nyåret!
 
Marie J. Sommernes, prosjektkoordinator i Sør-Varanger Utvikling
og Oda Camilla Rykkje, prosjektleder i Kirkenes Næringshage.
 
 
Vi har brukt Design Tenkning som metodikk på alle verkstedene. Ønsker du å lære mer om Design Tenkning? Send en e-post til oda@knh.no
 
 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet