Prosjekt

Opplevelser i Neiden

Prosjekteier

Davvin Eiendom AS

Kontaktperson

Claus Bergersen
claus.bergersen@gmail.com

Prosjektperiode

1. januar 2019 – 28. juni 2019

Mål

Potensielt opptil 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «opplevelsesnæring i verdensklasse»

Vedtak

Opptil kr. 74.000,- innvilges til forstudie

Se på mulighetene for etablering av en opplevelsesbedrift i Neiden- og Munkefjordområdet

Beskrivelse fra søker

Davvin Eiendom AS eier en tomt sentralt i Neiden hvor det planlegges å bygge åtte utleiehytter av god standard og en mindre restaurant. Anlegget skal ha helårsdrift. Anlegget leies ut til Davvin «driftsselskap» AS som er under etablering. Vi ønsker å gjennomføre en forstudie som vil være grunnlaget til en forretningsplan for driftsselskapet. Målet med forstudien er å se på mulighetene for etablering av en opplevelsesbedrift i Neiden- og Munkefjordområdet, med tilstøtende fjordsystem Neidenfjorden og Kjøfjorden. Kommentar SVU: Søknaden er behandlet administrativt, grunnet tilskuddets størrelse og søknadens omfang.  

Mer om Davvin Eiendom AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet