Prosjekt

Utvikling av fullskala produksjon av røye i Ropelv

Prosjekteier

Finnmarksrøya AS

Kontaktperson

Greger Mannsverk
gma@kimek.com

Prosjektperiode

1. januar 2019 – 2. mai 2019

Mål

Potensielt opptil 6 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «industri»

Vedtak

Opptil kr. 120.000,- innvilges til forstudie

Finnmarksrøya AS representerer en vekstnæring under betydelig utvikling i Finnmark

Beskrivelse fra søker

Finnmarksrøya AS har fått et tilskudd på kr. 120.000 fra Sør-Varanger Utvikling AS. Finansiering benyttes til forprosjekt for utvikling av produksjonsanlegget i Ropelv til fullskala produksjon av røye, hvor også produksjon av egen rogn og yngel for oppdrett inngår. Forprosjektet er med dette en del av en større satsning, hvor Finnmarksrøya – om en vurderer at grunnlaget for dette er til stede – vil foreta betydelige investeringer i anlegg og produksjonsutrustning for å oppnå en tredobling av dagens produksjon, samt utvikle nye markeder i samarbeid salgsorganisasjonen Troika Seafood AS. Satsingen vil i første omgang kunne bidra til 3-4 nye helårsarbeidsplasser i Ropelv, men har også potensial til både å styrke selskapet Troika Seafood lokalt. Det vil også kunne bidra til synergier som genererer arbeidsplasser andre steder i kommunen gjennom næringsrettede FoU-tiltak i samarbeid med lokale og regionale forskningsinstitusjoner og forretningsaktører. Finnmarksrøya AS representerer en vekstnæring under betydelig utvikling i Finnmark. Næringen vil i de kommende årene ha et betydelig behov lokal fagkompetanse, som den fortrinnsvis vil søke å finne hos lokal ungdom med utdanning.

Mer om Finnmarksrøya AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet