Investeringsfond verdt over 270 millioner skal forvaltes i Sør-Varanger

En stor dag for Sør-Varanger: Kirkenes Forvaltning AS skal forvalte investeringsfond verdt over 270 millioner.

Etter en lang prosess har Innovasjon Norge nå landet på at Kirkenes Forvaltning As, et datterselskap av CapMan Oyj, er det rette kompetansemiljøet for forvaltning av det nye Nordvest-Russlandsfondet – og de skal ha driften sin lokalisert i Sør-Varanger.

 
Nytt fond
Stortinget vedtok i 2016 at investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa, som sammenlagt består av verdier for over 270 millioner, skulle slåes sammen og gis nye direktiver. Videre ba de regjeringen om å finne et kompetent miljø i Nord-Norge, med et ankerfeste i Sør-Varanger, som kunne forvalte det nye fondet. Prosessen har gått over flere runder og via aktivt arbeid fra blant annet oss i SVU, tverrpolitiske miljø fra Sør-Varanger kommune, Finnmark Fylkeskommune, Øst-Finnmark Regionråd og Kirkenes Næringshage med flere, kunne vi i høst konstatere at utlysningsteksten  var endret til kontorsted framfor ankerfeste. Begrepet ankerfeste kan bety så mangt, og vi fryktet at «kjettingen» kom til å bli fryktelig lang. Derfor er det med stor glede å vite at CapMan Oyj ønsker å være med på å utvikle et miljø i Kirkenes og drifte fondet herfra.
 
Med ressurser både fra Nord-Norge, Innovasjon Norge og CapMan Oyj vil det etableres et nytt og sterkt fagmiljø med kontorsted i Kirkenes. Dette gir muligheter for ny aktivitet i regionen og det sikrer nærhet til investeringsområdet til det nye fondet. Innovasjon Norge har også et ønske om at styret skal bestå av eksterne styremedlemmer som enten er, eller har erfaring, fra regionen.
 
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2019/innovasjon-norge-velger-forvalter-til-nytt-investeringsfond-for-nordvest-russland-og-ost-europa/
 
Ringvirkninger
Kenneth Stålsett er ikke i tvil om at fondet vil få ringvirkninger både lokalt og regionalt.
 
– Først skal vi rette en stor takk til alle som har bidratt, og ikke minst det politiske apparatet som har jobbet sammen for å få dette til. Dernest må jeg bare berømme aktørene som har vunnet for at de har orket å holde fram i denne tidkrevende prosessen. Det er utvilsomt at dette kompetansemiljøet vil bringe med seg mye bra til Kirkenes, og at deres aktivitet vil bidra til å skape mer aktivitet og nye tilbud i regionen. Dette er en stor dag for Kirkenes!

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet