Vi søker aktører med digital og teknologisk kompetanse

Sør-Varangersamfunnet er i full gang med å ta digitale løsninger inn i sin hverdag.  I ly av dette søker vi en kompetent tilbyder som kan hjelpe oss til å utvikle et konsept for «teknologiveiledningstimer».

Teknologiveiledningstimene vil bygge på samme lest som Sør-Varanger kommunes «etablererveiledning». Hensikten med teknologiveiledningstimene er å gi eksiterende og nyetablerte private aktører hjelp til å utvikle teknologiprosjekter, avdekke behov for digitaliseringstiltak, eventuelt rådgivning for bedre utnyttelse av teknologiske hjelpemidler. Teknologiveiledningene skal i hovedsak jobbe fram problemstillinger som kan løftes til videre arbeid i bedriften, eventuelt inn eksplisitte prosjekter, og ikke drive direkte kompetanseløft/overføring i form av kurs/konferanser/workshops eller lignende.

 
Aktuelle tilbydere må ha daglig virke i Sør-Varanger, slik at det lokale næringslivet kan oppsøke tilbyderne for bistand. Tilbyderne må også kunne arbeide proaktivt ved behov, for å forsøke å stimulere fram prosjekter. Tilbydere må kunne utvikle teknologiske løsninger, og ha god innsikt i hva som eksister av mulighetsrom innenfor databehandling/databruk, visualisering, digitalisering, automasjon og bruk av teknologi. Det vil være helt sentralt at tilbyderen evner å stille gode spørsmål, gjøre analyser og vurderinger for å stimulere fram et prosjekt.
 
Dersom rett aktør finnes, søker vi å finne en partner som kan bistå oss med et pilotprosjekt som går over 1 år fra signeringsdato, der vi lager en rammeavtale for opptil 20 prosjekter med et omfang på normalt fem timers teknologiveiledning. Vi forventer et tilbud med et enkelt forslag til konsept, gjennomføring og prisbilde.
 
SVU forbeholder seg retten til å kansellere oppdraget dersom vi opplever at vi ikke finner aktører med nødvendig kompetanse og gjennomføringsevne.

Ta kontakt med Kenneth Stålsett på kenneth@svu.no.

Frist 20.02.2019
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet