Åpner spesialklinikk for smertefullt fettsyndrom i Kirkenes

Ny privatklinikk i Kirkenes skal behandle sykdommen «lipødem» – en sykdom hvor kroppen produserer overflødig fettvev som kan gi smerteproblemer.

 
Smertefullt fettsyndrom
Siden sykehuset i Kirkenes flyttet til den nye bygningen i november i fjor har det gamle sykehusbygget på Presteøya stått tomt. Men i mars åpner Oddvar Kvalsvik «Barentsklinikken» – en privatklinikk for plastisk kirurgi – i de gamle lokalene.
 
– Jeg har en del erfaring som anestesilege og leder på andre privatklinikker – både i Norge og i utlandet. Da jeg jobbet en 5-årsperiode på privatklinikk i Sverige behandlet vi flere damer med tilstanden lipødem, også kjent under navnet «smertefullt fettsyndrom». Jeg så pasienter med kroniske smerter som fikk livet sitt tilbake på grunn av den kirurgiske behandlingen vi ga dem. Det har inspirert meg til å starte en egen spesialklinikk som kan behandle denne sykdommen, her i Kirkenes, forteller Kvalsvik.
 
Ifølge Kvalsvik er lipødem en relativt «ukjent» tilstand for folk flest, og inntil han starter opp i mars er det bare én annen klinikk i Norge som spesialiserer seg på behandling av denne sykdommen. Han har en god dialog med Norsk lymfødem- og lipødemforbund som jobber for et større tilbud og bedre informasjon til pasienter som lider av denne sykdommen.
 
– Tilstanden er lite kjent blant allmennpraktikere og det er derfor mange som ikke får hjelp når de går til legen med disse problemene. Sykdommen har ikke et eget diagnosenummer i Norge ennå, men er godkjent internasjonalt. Dessverre betyr dette at den ikke er tatt inn i diagnoseregistrene i Norge, og gir derfor ikke rett til offentlig finansiert behandling. Heldigvis har Helsedirektoratet anbefalt å endre dette, forklarer han.
 
I tillegg til å bruke plastisk kirurgi til å behandle medisinske problemer som fjerning av overflødig hud og brystreduksjon, vil Barentsklinikken, ifølge Kvalsvik, også tilby tradisjonelle, estetiske operasjoner.
 
– Jeg har jobbet for å få tak i kirurger som er blant de beste i Skandinavia på sitt felt. Barentsklinikken vil blant annet ha to kirurger som er utrolig dyktige på neseplastikk.
 
Barentsklinikken
Når Barentsklinikken åpner i uke 10 vil den bli eneste kirurgiske privatklinikk i Finnmark. Til tross for lavt innbyggertall i fylket mener Kvalsvik at det ikke skal bli problematisk å tiltrekke seg kunder. Markedet vil være hele Norge, og for lipødem, også resten av Skandinavia.
 
– Spesialiseringen inn mot lipødem, dekking av reiseutgifter til pasienter som kommer langveis fra, potensielle muligheter i Russland, samt den kompetansen og erfaring våre 5 kirurger har, tror jeg vil gjøre Barentsklinikken til en suksess. Dessuten er det alltid en klar fordel å bli operert i Norge fremfor mange andre land, da man er mindre utsatt for å bli smittet av resistente bakterier. Smitte av slike bakterier er en risiko man tar ved å la seg operere i land i Sentral-Europa og enda mer i Øst- og Sør-Europa, sier Kvalsvik.
 
Videre kan Kvalsvik avsløre at oppussingen av Barentsklinikken er ferdig, og at han har invester i mye nytt utstyr.
 
– Klinikken vil ha 2 operasjonsstuer, hvor én av dem har et spesialtak som gir ultra-ren luft. En slik renhetsgrad kreves blant annet for operasjon av leddproteser. Selv om vi ikke skal gjøre slike operasjoner er det et stort pluss også ved flere plastikkirurgiske inngrep der vi også bruker proteser.  Vi jobber nå med å få på plass nettsiden Barentsklinikken.no der det vil komme mer informasjon om alle operasjonene vi gjør.
 
Hvor fort tror du dere er i gang med operasjonene?
 
– Jeg tenker det fort kan gå opptil 1-2 måneder før vi er i gang med operasjoner. Pasientene må først komme til konsultasjon, så må de ha litt tid å tenke seg om før de tar avgjørelsen om å bli operert. Vi tilbyr kostnadsfri finansiering, slik at de kan få den operasjonen de ønsker uten at det blir en økonomisk belastning. Ja, også gir vi 15% i avslag til de 10 første som booker en operasjon, så her er det bare om å gjøre å være først til mølla.
 
Forarbeidet og finansiering
 
Da Kvalsvik fikk ideen om å ta i bruk det gamle sykehuset til å bygge privatklinikk, tok han kontakt med Frode Stålsett på Kirkenes Næringshage for å få hjelp til å utvikle prosjektet. Kvalsvik fikk da tips om at han kunne søke finansiering til forprosjekt hos Sør-Varanger Utvikling (SVU), noe han gjorde.
 
– Jeg er veldig takknemlig og fornøyd med samarbeidet jeg og SVU har hatt, sier Kvalsvik. De gikk inn med 250 000,- i finansiering, noe som har tillatt meg å gjøre et grundig forarbeid før opprettelse av Barentsklinikken. Jeg følte de så de samme mulighetene rundt en slik klinikk som meg; nye arbeidsplasser, mer og bredere kompetanse, samt at vi vil gi et nesten unikt tilbud på landsbasis, avslutter han.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet