Sydvaranger får driftskonsesjonen som muliggjør oppstart – har nå alle tillatelser på plass

SVU har mottat følgende pressemelding fra Sydvaranger idag:

Sydvaranger mottok 19. mars driftskonsesjon fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). Styreleder i Sydvaranger, Peter Steiness Larsen, uttrykker stor glede over at NFD er kommet frem til et klart og konsist vedtak som vil muliggjøre en gjenopptakelse av driften:
 
“Vi er glade for at vedtaket fra NFD fastsetter tydelige og balanserte rammevilkår for en fremtidig drift. Konsesjonen gir oss den forutsigbarhet som er en forutsetning for oppstart av en langsiktig og bærekraftig drift. Sydvaranger har for tiden 35 ansatte og dette betyr selvfølgelig enormt mye for oss. Sydvaranger kan nå igjen fokusere på å ferdigstille studier og endelige driftsplaner, gjenoppta arbeidet med å rekruttere kjernepersonell og bygge organisasjonen mot en opptrapping av aktiviteten fra høsten 2019 med forventet konsentratproduksjon våren 2020. Vi gleder oss over den viktige støtten vi har opplevd fra mange hold både lokalt, regionalt og nasjonalt og ser frem til å bidra til en positiv utvikling i Sør-Varanger. Vi er også stolte av den store innsatsen Sydvaranger-teamet, våre andre støttespillere og advokatene i Schjødt har lagt ned. Vi skal gjøre hva som er i vår makt for å leve opp til den tillit som er vist oss. Vi ønsker å spille på lag med lokalbefolkningen – både den majoriteten som støttet våre visjoner og dem som var mer forbeholdne. Vi kan nå utrolig langt gjennom åpen dialog, imøtekommenhet og villighet til kompromisser.”
 
Prosessen fra varsel om vedtak i november til nå har satt mye arbeid på vent, og har forårsaket en forsinkelse i forhold til opprinnelige planer. Det å bygge organisasjonen vil ta tid.
 
Sydvaranger vil ved full drift sysselsette mer enn 400 personer. Sydvaranger var i 2015 Finnmarks største private arbeidsgiver. Med ringvirkninger dokumentert fra tidligere drift vil hver arbeidsplass bety 1,7 arbeidsplasser utenfor Sydvaranger. Det betyr at rundt 700 personer vil ha en tilknytning til driften ved full drift. Sydvaranger hadde ved tidligere drift rundt 80% lokalt bosatte ansatte, og det vil igjen være en målsetning å ha så mange ansatte som mulig lokalt bosatt. Sydvaranger vil satse på lærlinger og ønsker å bli Finnmarks mest spennende arbeidsplass. Sydvaranger ønsker å satse på økt elektrifisering av produksjonen og å utforske mulighetene for videreforedling lokalt.
 
Sydvaranger vil ha en positiv innvirkning på den generelle industriaktiviteten i regionen og vil benytte seg av lokale samarbeidspartnere og leverandører i størst mulig utstrekning. Industrikompetansen som er bygget opp i Kirkenes over tid vil styrkes av et Sydvaranger i drift og bidra til oppbygning av andre prosjekter i regionen. Fremtiden ligger i nord!

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet