Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv skaper gode fagarbeidere

Høsten 2017 fikk Kirkenes videregående skole v/opplærings- og utviklingsavdelingen OPUS et prosjekttilskudd stor kr. 99.500,- fra Sør-Varanger Utvikling AS. Grunnet ulike omstendigheter ble oppstarten av prosjektet utsatt et år, men prosjektet går nå for fullt og viser allerede gode resultater.