Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv skaper gode fagarbeidere

Høsten 2017 fikk Kirkenes videregående skole v/opplærings- og utviklingsavdelingen OPUS et prosjekttilskudd stor kr. 99.500,- fra Sør-Varanger Utvikling AS. Grunnet ulike omstendigheter ble oppstarten av prosjektet utsatt et år, men prosjektet går nå for fullt og viser allerede gode resultater.

 
Kjetil Langseth er prosjektleder og har et stort engasjement for mer samarbeid mellom skole og næringslivet, for å skape fagmiljøer som bidrar til å utvikle gode fagarbeidere. Langseth jobber gjennom prosjektet med å utvikle fagmiljø mellom yrkesfaglærere på skolen og bedriftsledere fra næringslivet. Det er nå to velfungerende fagmiljøer; det ene går på helsefag og det andre går på anleggsfaget.
 
Hvorfor skal skolen og næringslivet samarbeide?
 
– Det kan ikke være slik at for eksempel en lærer i elektrofaget ikke har hatt praksis på 10 år, da blir undervisningen udatert. Lærerne er nødt til å henge med i utviklingen som skjer. Gjennom mer samarbeid og møtearenaer for faglærerne og de bedriftene som tar imot lærlinger klarer vi å utvikle gode fagmiljø, og vi utvikler gode fagarbeidere, forteller Langseth.
 
Sør-Varanger kommune deltar i prosjektet med tre enhetsledere fra helse- og omsorgssektoren. Sammen med helsefaglærerne har de fått bevilget kr. 100.000 til en studietur til Alta for å lære mer om smarthus og velferdsteknologi. Sydvaranger AS er også med i prosjektet, og har nå en lærer fra Teknisk Fagskole i Bjørnevatn på utplassering en gang i uka. Disse har i likhet med helsefagmiljøet også fått kr. 100.00 til en studietur til Kiruna, der de skal se på hvordan gruvemiljøet jobber med opplæring og lærlinger.
 
Prosjektleder Langseth er svært fornøyd med resultatene som prosjektet allerede viser, og forteller at denne modellen kan brukes på alle fagmiljøer som tar imot lærlinger:
 
– Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv skaper gode fagarbeidere, avslutter Langseth.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet