Ny verdiskapning gjennom fondsforvalterskap

Sør-Varanger Utvikling bevilget i år 75.000,- til forstudie av etablering av fondsforvalterskap med Bjørn Celius som initiativtaker. 1. mars var prosjektperioden over og nå er det ikke lenge til Kirkenes Fondsforvaltning AS åpner i egne lokaler.

Bjørn Celius har 30 års erfaring innen bank og finans, og håper nå på å få være med på å sette Kirkenes på kartet gjennom Kirkenes Fondsforvaltning AS.
 
Det er Innovasjon Norge og Den norske stats “Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa” KF (Kirkenes Fondsforvaltning AS) skal forvalte. Prosjektet har opprinnelig initiativtaker Celius jobbet med siden 2016 og han har brukt mye tid og egeninnsats for å komme i mål.
 
Tungvekter med på laget
Nå med som eier er CapMan plc i Finland, som også var en viktig referanse for å selge inn Kirkenes som etableringssted for fondsforvalterskapet. CapMan er børsnotert i Helsinki med over 3 milliarder euro under forvaltning innen en rekke ulike fond som opererer i Norden og Russland.
 
– Alle brikkene er nå omsider på plass, også finansieringen for selve driften. Det var veldig gledelig og helt avgjørende for etableringen av fondet i Kirkenes at Hans Christian Dall Nygård, mangeårige leder av CapMan Russia takket ja til å engasjere seg i et forvalterselskap her, legger Celius til.
 
Målsettingen var og er fortsatt å utvikle et høyt kompetansemiljø i Kirkenes innen egenkapitalforvaltning i russisk og øst-europeisk næringsliv, samt i nordnorsk næringsliv. Dette skal gjennomføres ved hjelp av et nært samarbeid med CapMan og med utvalgte styremedlemmer fra norsk finansnæring og forvaltning.
 
Med Hans Christian Dall Nygård (leder for investeringskomiteen i CapMan team Russia) med på laget, kan man godt si at KF allerede er på god vei mot målene sine.
 
Hva består arbeidet av nå?
 
– I fasen for etablering av et fondsforvaltermiljø i Kirkenes har prosjektet gått over flere plan. Alle praktiske detaljer i forbindelse med åpning og ansettelser har nå kommet på plass, forteller Bjørn Celius til Sør-Varanger Utvikling.
 
Celius forteller også at de har måtte gjøre alt fra scratch når det gjelder å finne lokaler, utarbeide nettsider, profiler, skattespørsmål og ansettelser som nå er ferdig. Tre kriterier i anbudskonkurransen om fondet har vært utslagsgivende, både kompetanse, gjennomføringsevne og pris.
 
10 års perspektiv
De som skal forvalte KF AS er Administrerende direktør Hans Christian Dall Nygård, arbeidende styreleder Bjørn Celius, Thomas Holm Knudsen, kontorsjef Solveig Steinmo fra Kirkenes, samt Natalia Boutine og Alexander Vlasov med faglig støtte fra Moskva.
 
Nyansettelser og videreutvikling av kompetanse vil skje i Kirkenes, men i den grad lokal kompetanse ikke finnes, eller må utvikles, kan det være fornuftig å hente den inn midlertidig fra dagens team i CapMan Russia.
 
Driften har som utgangspunkt et 10-års perspektiv, men KF ser i fremtiden for seg å bygge opp kompetanse lokalt og drive utover denne perioden.
 
Forespørsler strømmer allerede på
Forvalterskapet er allerede operativt, men venter først å ha en formell åpning nå i løpet av mai.
 
– Så snart alt var i boks, har henvendelsene strømmet inn og vi er allerede operative i enkeltinvesteringer, forteller Celius.
 
Mandat-området fondsforvalterskapet skal jobbe mot, er nærmest halve jorda. Og fondet skal støtte opp rundt utvikling av norske investeringer i det gitte mandatområde. Fondet kan ikke investere i hva som helst, men også ta hensyn til god forretningsmessig etikk.
 
Fondet skal som hovedregel investere innen alle land i Øst-Europa utenfor EU, det vil eksempelvis si Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Georgia, Armenia, Turkmenistan, Serbia, Montenegro, alt i alt 18 land.
 
Celius ser frem mot et veldig hyggelig og spennende prosjekt som i fremtiden vil kunne gi Kirkenes en ny type verdiskapning.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet