Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) søker en utviklingsorientert prosjektkoordinator som ønsker å bidra til å skape vekst og samspill i lokalsamfunnet.

SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger kommune i henhold til omstillingsplan og handlingsplaner vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år, fra juli 2016 til juli 2022, og opererer med årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret. Les merwww.kirkenes.no

 
Med sitt levende og allsidige idretts-, kultur og friluftstilbud er Sør-Varanger et fantastisk sted å bo, og du vil for tiden kunne oppnå ettergivelse av studielån til Statens lånekasse etter gjeldende reglement, samt lavere skatt.
 
Sjekk gjerne ut Spreng Grenser- en blogg om hvordan det er å bo og leve i Sør-Varanger.
 
Vi søker en person med sterke faglige og personlige kvalifikasjoner som ønsker å være med på å skape framtidens Sør-Varanger. Som person er du analytisk, strukturert og uredd. Du trives med høye forventninger, utadrettet aktivitet og en stadig endrende hverdag med mye læring og samspill. Det ligger gode muligheter for karriereutvikling og faglig påfyll for den rette person. I stillingen vil det ligge følgende ansvarsområder og oppgaver:
 

 • Generelle forfallende administrative oppgaver og rapporteringer
 • Bistå ledelse og styre til å koordinere funksjoner og oppgaver etter SVUs dynamiske behov
 • Bidra til at SVU utøver god forvaltningsskikk, og utøver rutiner og retningslinjer i henhold til lover og regler
 • Bidra til å utvikle og kommunisere SVUs merkevare
 • Koordinere og bidra til at SVUs prosjektportefølje blir forvaltet og ivaretatt
 • Oppsøkende- og oppfølgende virksomhet inn mot relevante bedrifter og institusjoner
 • Være proaktiv og bidra til at SVU når sine overordnede mål
 • Bistå til å fange opp nye prosjekter gjennom aktivt og oppsøkende arbeid

 
Vi forventer at du har:
 

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
  • Dokumenterbar relevant erfaring kan til en viss grad veie opp for utdanning
 • En iboende nysgjerrighet, og gode evner til å lære og jobbe selvstendig
 • Lyst til å jobbe med utvikling av administrative tjenester, prosesser og systemer
 • Sterke evner til å jobbe systematisk, planmessig, analytisk og gjennomføringskapasitet.
 • En sterk iver etter å initiere, koordinere og gjennomføre prosjekter
 • Ivrer etter å samarbeide, kommunisere og bidra til å løse ulike problemstillinger.
 • Vilje og evne til å ette seg inn i og etterleve de til enhver tid gjeldende retningslinjer SVU må forholde seg til.
 • Et brennende ønske om å bidra til å utvikle lokalmiljø og regionen

 
Vi ønsker gjerne at nyutdannede søkere tar kontakt, og vi tilbyr en spennende mulighet til å være med på å utvikle deg selv, selskapet, lokalmiljøet og regionen. Du kan godt være i et utdanningsløp på høyere nivå, gitt at du klarer å kombinere dette med en spennende og krevende jobb. Dersom du er den rette kandidat vil vi etterstrebe å finne fleksible løsninger, men du må ha bo- og oppholdssted i Sør-Varanger.  SVU vil tilby betingelser basert på aktuelle kvalifikasjoner.
 
En eventuell ansettelse vil skje så raskt som mulig, dersom vi finner den rette kandidat, og det er et klart ønske om hurtig tiltredelse.
 
Søknad og CV sendes Kenneth@svu.as og merkes «Søknad prosjektkoordinator».  Søknadsfrist  26. mai 2019. Vi vil behandle søknader forløpende for å sikre en effektiv og rask prosess, vi oppfordrer aktuelle søkere å være tidlig ute.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet